Aktualności

„WIADOMOŚCI" PISANE WDZIĘCZNOŚCIĄ

Okładka czasopisma strażowego

Francuski eseista Jean de la Bruyère sformułował następującą myśl: „Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesadna wdzięczność”. To właśnie wdzięczność za wybranie naszego narodu, by stał się „drugą ojczyzną kultu Serca Jezusa”, towarzyszyła spotkaniu członków Arcybractwa podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę, o czym piszemy w najnowszym numerze „Wiadomości" (art.

 

MALI RYCERZE NA ŚWIECIE

Przyjęcie członków do Straży Honorowej w Polsce

Nasze szeregi wciąż zasilają młodzi rycerze Jezusowego Serca. Oto kilka przykładów.

Szkoła św. Dominika

9 marca 2015 r. podczas uroczystości zorganizowanej przez siostrę Marię Saint Etienne, dyrektorkę szkoły św. Dominika w La Baffe we Francji, odbyło się przyjęcie do Straży Honorowej 17 dzieci i 5 matek. Nowi członkowie dołączyli do dwudziestu kolegów 

 

 

ZAPOMNIJ O SOBIE!

s. Maria od Najświętszego Serca Bernaud

Drodzy Bracia i Siostry!

Lato jest zazwyczaj czasem powrotu do swoich źródeł, a jednak nasza Założycielka, która troszczyła się o formację „swoich drogich członków Straży Honorowej”, proponuje nam całkiem inne ukierunkowanie na czas odpoczynku:

„Zapomnienie o sobie samym to cnota prawie heroiczna! …Wielu jest duchowych mistrzów, którzy nauczali, że należy zapominać o sobie, zostawiając

 

CZEŚĆ SERCA JEZUSA W POLSCE

W Bazylice Jasnogórskiej

Jubileuszowa 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się w sobotę, 20 czerwca pod hasłem: „Polska – drugą Ojczyzną kultu Serca Jezusa”. Jasnogórskie spotkanie było wielkim dziękczynieniem za jubileusz 250-lecia ustanowienia święta Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie... Mszy

 

 

KOCHAM I PRZEPRASZAM

Eucharystyczne Serce Jezusa

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

O uwielbione Serce Boga i Zbawiciela, oto korzę się dziś przed Tobą z najgłębszym uszanowaniem, z najwyższą boleścią i z najgorętszą miłością, jakie mogę wzbudzić w mojej duszy. Przychodzę przeprosić za tych, którzy nie chcą w Ciebie uwierzyć; za wszystkich grzeszników, 

 

NIEWIASTA EUCHARYSTII

Niewiasta Eucharystii

Św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia vivat napisał:

„W Eucharystii Kościół łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsamiając się z duchem Maryi. Jest to prawda, którą można zgłębić odczytując ponownie «Magnificat» w perspektywie eucharystycznej. Eucharystia jest bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem

 

W DRUGIEJ OJCZYŹNIE KULTU BOŻEGO SERCA

Za niecałe dwa miesiące zgromadzimy się ponownie w Częstochowie na corocznej ogólnopolskiej pielgrzymce arcybractwa. Już dzisiaj otaczajmy modlitwą nasze czerwcowe spotkanie, a także organizujmy grupy pielgrzymów, którzy przyjadą, by zaczerpnąć duchowych sił, jak również dziękować Bogu i Jasnogórskiej Królowej za łaski, których doświadczył 

 

NOWE WYDANIE PODRĘCZNIKA

Podręcznik: Godzina Obecności przy Sercu Jezusa

Ze względu na upływ czasu i dokonujące się zmiany w życiu arcybrackim uznaliśmy, iż wydany przed laty podręcznik członków Straży Honorowej NSPJ Godzina Obecności przy Sercu Jezusa wymaga pewnych uzupełnień i uaktualnień. Obejmują one przede wszystkim korektę Statutów Arcybractwa, które w nowej formie zostały zatwierdzone przez Papieską

 

BĄDŹCIE LUDŹMI WIELKANOCNYMI!

Wielkanoc 2015

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Oto radosna nowina, która dzięki pierwszym świadkom rozbrzmiewa w Kościele i naszych sercach. Pan zmartwychwstał, wszedł w nasze życie, skruszył okowy lęku i wprowadził nas w krąg radości. Tej nocy, gdy znowu zaczęło bić Jego Serce, świat stał się jeszcze bardziej wspólną ziemią Boga i ludzi.  

 

LEKTURA NA WIELKI POST I ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Książka: Na uleczenie ludzkich dusz

„Nie jest to typowa «sucha» biografia, ale historia zakonnicy opisana stylem żywym i sugestywnym, od samego początku mocno wciągająca czytelnika”. Dzięki tłumaczeniu Barbary Knapiak poznajemy francuską stygmatyczkę –  s. Marię Martę Chambon z klasztoru Sióstr Wizytek w Chambéry oraz dzieje „Koronki do  

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij