Jak wstąpić do Straży Honorowej NSPJ?

Niezbędnym warunkiem przynależności jest stan łaski uświęcającej
(bez grzechu ciężkego) oraz zdrowie psychiczne.


Aby zostać członkiem Arcybractwa należy:

  • uczestniczyć w ceremonii uroczystego przyjęcia do Straży Honorowej NSPJ w kościele, dokonanej przez Księdza Dyrektora lub Zelatora. Jeśli nie ma takiej możliwości, osoby te mogą dokonać zwykłego przyjęcia. Wstąpienie do Arcybractwa może odbyć się także przez internet. Należy wówczas wypełnić formularz wpisowy i przesłać pod adres: Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków, lub dyrekcja@strazhonorowa.pl  

  • zostać wpisanym (imię i nazwisko, Godzina Obecności, data wstąpienia) do Księgi Arcybrackiej w Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ u Sióstr Wizytek w Krakowie, a wcześniej,w przypadku uroczystego przyjęcia, do Księgi Wpisowej prowadzonej przez Zelatora;

  • codziennie praktykować wybraną Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa (zapomnienie nie obciąża sumienia grzechem).

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij