PIELĘGNUJCIE KULT NSPJ

XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

W sobotę 17 czerwca br. odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ pod hasłem: „Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa” (słowa św. Jana Pawła II). Tym razem po raz pierwszy w historii miała ona miejsce w Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W wydarzeniu wzięło udział ok. 3 tys. osób.

Pielgrzymka rozpoczęła się o 900 przywitaniem uczestników przez ks. dyr. Krzysztofa Zimończyka i przez ks. kustosza Tomasza Szopę, który opowiedział pielgrzymom o Centrum Jana Pawła II. O godz. 930 zebrani w świątyni pątnicy uczcili Boże Serce wspólnym odśpiewaniem Godzinek o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Poprowadził je kompozytor i organista Michał Niemiec.

Następnie konferencję wygłosił ks. dr Damian Płatek SCJ. Powiedział on m.in.: „Wiemy, że miłość potrzebuje osoby. Nie ma miłości teoretycznej, nie ma miłości-ideologii, nie ma miłości tylko wyczytanej czy wyśpiewanej. […] Żeby dziecko przyszło na świat, żeby mogło się cieszyć życiem, potrzebuje rodziców, potrzebuje osoby. I tak samo jest z miłością Boga, której my doświadczamy, będąc wierzącymi ludźmi. Żeby dotarła ona do naszego serca, potrzebuje pośredników, potrzebuje osoby, potrzebuje serca. I tak samo miłość Trójjedynego Boga, miłość Boga-Stworzyciela, która stworzyła cały świat, potrzebowała swojego wyrazu. Jest nim Najświętsze Serce Pana Jezusa”.

Po przewidzianej w programie przerwie na indywidualne zwiedzanie Centrum Jana Pawła II i odczytaniu listu do Ojca Świętego Franciszka, napisanego w imieniu uczestników pielgrzymki, rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Podczas homilii powiedział m.in.: „W nauczaniu św. Jana Pawła II możemy znaleźć odpowiedź, dlaczego mamy pielęgnować kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bo jest on odpowiedzią człowieka na wielką Bożą miłość, którą Bóg nas obdarowuje od zawsze, a która najpełniejszy i najbardziej czytelny, przemawiający do nas wyraz odnalazła w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem, podjął misję nauczania ludzi o drodze prowadzącej do zbawienia, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, a pozostając obecny w sakramentach świętych, ze swoją mocą ciągle nam towarzyszy w Bożym słowie, prowadzi do domu Ojca, kierując się wyłącznie wielką miłością”. Ksiądz biskup podkreślił także: „Tej miłości nie wolno odrzucić, ją po prostu trzeba przyjąć – nie tylko przez trwanie na adoracji, modlitwę wypowiadaną słowami i sercem, ale przez kształtowanie w duchu miłości i nauki Pana Jezusa całego swojego życia. Staje się ono wtedy bowiem przedłużeniem dzieł, których dokonywał pomiędzy nami Jezus Chrystus”. Po homilii – zgodnie z prośbą Episkopatu Polski – uczestnicy pielgrzymki ponowili Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, a pod koniec Mszy św. w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa wstąpiło 37 osób z całej Polski.

O godz. 1415 pątnicy wyruszyli w uroczystej procesji różańcowej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo poprowadził ks. dyr. Tomasz Moskal z diecezji kieleckiej, a poszczególne dziesiątki odmawiały zel. Dorota Trestka z Bielska-Białej i zel. Teresa Nowak z Kóz. W sanktuarium uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Koronce do Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez przedstawicieli różnych grup, które tego dnia odwiedziły Łagiewniki. Wspólnotę Arcybractwa reprezentował zel. diec. Henryk Funk z Kiełpina. O godz. 1530 nastąpiło zakończenie pielgrzymki przy ołtarzu polowym sanktuarium.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oprawy liturgicznej i nabożeństw oraz tym, którzy uczestniczyli w wydarzeniu – zarówno osobiście, jak i łącząc się z nami duchowo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pielgrzymki.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij