Świat

 

Ideą Straży Honorowej NSPJ jest nieustanne wynagradzanie Sercu Pana Jezusa za doznane krzywdy i ludzką obojętność. Jednakże tarcza zegara strażowego obejmuje zaledwie 12 godzin, a przecież doba ma ich dwa razy więcej... To dzięki strefom czasowym naszemu Stowarzyszeniu udaje się zachować ciągłość modlitwy. Od czasu swego powstania w 1863 r. Straż Honorowa NSPJ rozprzestrzeniła się na cały świat i wciąż przekracza kolejne granice.

Ośrodki organizacji znajdują się w wielu miejscach poza Europą. Dzieło Marii od Najświętszego Serca Bernaud żyje i znajduje swoich zwolenników również na innych kontynentach, czego przykładem są: Argentyna, Kongo, Meksyk, Madagaskar czy Stany Zjednoczone. Powoli rosną w siłę oddziały Arcybractwa w krajach, gdzie wyznawcy chrześcijaństwa stanowią zdecydowaną mniejszość; mowa tu choćby o Libanie. Ponadto we Francji, w USA, w Niemczech, na Ukrainie powstają nowe ośrodki polonijne, utrzymujące stały kontakt z Dyrekcją Arcybractwa w Krakowie.

Listę zagranicznych wspólnot Straży Honorowej można odnaleźć na francuskiej stronie Stowarzyszenia (www.gardedhonneurdusacrecoeur.org), natomiast poniżej przedstawiamy wybrane ośrodki z Afryki, Europy oraz obu Ameryk.

Francja, Paray-le-Monial

Po zamknięciu klasztoru w Bourg-en-Bresse, siedziba Straży Honorowej znalazła miejsce w klasztorze w Montluel, następnie w Thonon-les-Bains (Marclaz) i w końcu w Paray-le-Monial. W 2007 r., w święto św. Franciszka Salezego, klasztor ów dokonał ponownie oficjalnego otwarcia siedziby Dyrekcji Generalnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Straży Honorowej i jego sekretariatu.

Od początku istnienia, ponad 3300 osób nawiązało kontakt z Dyrekcją w Paray-le-Monial. Wpisy do Straży nadchodzą z całego świata: z Algieria, Australii, Belgii, Beninu, Brazylii, Burkina-Faso, Kamerunu, Kanady, Kongo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chorwacji, Gwadelupy, Gwinei, Gujany, z Mauritiusa, z Indii, Irlandii, Włoch, Libanu, Madagaskaru, Mali, Malty, Martyniki, Majotty, Meksyku, Nowej Kaledonii, Holandii, Filipin, Polski, Reunion, Wielkiej Brytanii, Senegalu, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Togo, Stanów Zjednoczonych i oczywiście ze wszystkich zakątków Francji, na terenie której powstało blisko 50 ośrodków i wiele za granicą. Straż Honorowa promieniuje na cały świat, począwszy od miasta Najświętszego Serca, w którym św. Małgorzata Maria doznała objawień Pana Jezusa, będących początkiem szczególnego posłannictwa skierowanego do s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud, Założycielki Straży. Przeżywamy nadzwyczajne spotkania z grupami pielgrzymów i turystów – wszyscy oni odkrywają orędzie Najświętszego Serca Jezusa i wpisują się do Straży Honorowej. Sekretariat w Paray jest także miejscem kontaktowym, nieustannej wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi Dyrekcjami Krajowymi, jak również liczną rzeszą członków Straży Honorowej, do których – jak to było za czasów s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud – każdego miesiąca jest wysyłany list.

Wykonując tę ogromną pracę, która z tym się łączy, Siostry Wizytki korzystają z pomocy niezastąpionej Genowefy, zelatorki i sekretarki, patrzą z ufnością w przyszłość, aktywnie angażując swe siły w przygotowanie wielkiego jubileuszu 150. rocznicy powstania Dzieła. Polecamy naszą stronę internetową www.gardedhonneurdusacrecoeur.org

Hiszpania

Straż Honorowa rozprzestrzenia się w Hiszpanii niemal od zarania swego istnienia. W roku 1882 papież Leon XIII podnosi do rangi Arcybractwa ośrodek z pierwszego klasztoru Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Madrycie. Na początku XX wieku, kiedy w latach 1931-39 w Hiszpanii mają miejsce prześladowania religijne, Straż Honorowa obejmuje swym zasięgiem już wszystkie hiszpańskie diecezje.

W 1936 r. siedem sióstr z pierwszego klasztoru Nawiedzenia ginie śmiercią męczeńską. Ich szczątki spoczywają w klasztorze, który przekształca się przez to w olbrzymi relikwiarz. Dzisiaj są już one błogosławione a proces kanonizacyjny jest w toku.

Owocem, który wydała Straż, jest także wielu świętych, jak np. św. Vicenta María López y Vicuña czy św. ojciec José María Rubio – jezuita, który był drugim Dyrektorem krajowym Straży Honorowej w Hiszpanii a kanonizowany został 4 maja 2003 r. w Madrycie. Warto też wspomnieć o czcigodnych sługach bożych, takich jak María Teresa Quevedo, María Teresa Albarracín czy jego ekscelencja José María Lahiguera.

W szeregi Straży Honorowej wstępowali królowie i królowe: Izabela II, Maria Krystyna, Alfons XII, Alfons XIII oraz inni członkowie rodziny królewskiej.

Relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque dwukrotnie nawiedzały Hiszpanię – w 2002 i 2009 r., otrzymawszy papieskie błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI.

Ośrodki Straży znajdują się niemal we wszystkich ważnych miastach – są to: Burgos, Sewilla, Valladolid, Jaén, Granada, Kordoba, Salamanka, Santander, Vitoria, Barcelona, Oviedo i Vigo. Z kolei zagraniczne ośrodki z Kuby, Peru, Argentyny, Meksyku, Kostaryki, Kolumbii i Portugalii również podlegają pierwszemu klasztorowi z Madrytu.

Hiszpańska Straż Honorowa prowadzi działalność na wielu polach. Po pierwsze, organizowana jest pielgrzymka krajowa na madryckie wzgórze Cerro de los Ángeles, które tradycyjnie uznawane jest za środek Półwyspu Iberyjskiego. Mieści się tam pomnik poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz klasztor sióstr karmelitanek. Ponadto członkowie Straży gromadzą się w pierwsze piątki miesiąca, aby na zmianę przez cały dzień adorować Najświętszy Sakrament. Odmawiają wówczas różaniec, uczestniczą w Eucharystii oraz odmawiają akt poświęcenia się Sercu Jezusa. Członkowie Straży wydają również gazetkę. Kolejne numery wychodzą raz na trzy miesiące w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

Meksyk

Dyrekcja Krajowa Straży Honorowej w Meksyku składa się z Dyrektora krajowego, 22 radnych świeckich, kierownika duchowego oraz dwóch sióstr zakonnych z klasztoru Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z miasta Meksyk.

Na terenie Republiki Meksyku Straż Honorowa liczy 10 309 członków. Jej najważniejsze ośrodki to przede wszystkim miasto Meksyk, a także Guadalajara, León Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Puebla i Veracruz. Ośrodki dzielą się na diecezjalne oraz lokalne. Straż obecna jest również w więzieniach miasta Meksyk. W każdy pierwszy piątek miesiąca nawiedzanych jest 6 zakładów karnych. Prowadzony jest tam program ewangelizacyjny połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu a dwa razy do roku przygotowuje się i przyjmuje w szeregi Straży nowych członków.

Kult Najświętszego Serca i Straż Honorowa popularyzowane są na różne sposoby. Przede wszystkim należy wymienić intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi połączoną z aktem poświęcenia się rodzin.

W pierwsze piątki miesiąca ma miejsce nocna adoracja. W klasztorze Nawiedzenia w mieście Meksyk odprawiana jest Msza św. zakończona wystawieniem Najświętszego Sakramentu i nocną adoracją, która trwa nieprzerwanie do soboty rano. W Mszy św. uczestniczy wielu młodych ludzi.

Co dwa miesiące w niedzielę w parafiach i klasztorach Nawiedzenia organizowane są wykłady formacyjne dla członków Straży Honorowej. Ich uzupełnienie stanowią miesięczne rekolekcje, które odbywają się 11 razy w roku. Cztery razy do roku w szeregi Straży przyjmuje się nowych członków.

W klasztorze Nawiedzenia w mieście Meksyk rok kończy posada (dosł. 'gospoda' – tradycja ludowa, która upamiętnia wędrówkę Józefa i Maryi z Nazaretu do Betlejem w poszukiwaniu miejsca, w którym mogłoby przyjść na świat Dzieciątko Jezus), składająca się m.in. z pastorałki oraz innych świątecznych uroczystości. Warto podkreślić, że bierze w nich udział wielu księży.

Co roku organizowana jest pielgrzymka do pomnika Chrystusa Króla w Silao Guanajuato (uczestniczy w niej ok. 800 pielgrzymów), a także do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe.

W meksykańskich parafiach w każdy czwartek odprawia się także Godzinę Świętą a w każdy piątek Godziny Adoracji.

Kolejnym środkiem promocji jest gazetka strażowa, która wydawana jest w mieście Meksyk w nakładzie 2000 egzemplarzy, które następnie rozprowadzane są w ośrodkach diecezjalnych, aby szerzyć kult Najświętszego Serca. Działa także strona internetowa.

W roku 2013 w całej Republice Meksyku miały miejsce uroczyste obchody 150-lecia Straży Honorowej, zapoczątkowane 13 marca Mszą św. roku jubileuszowego w parafiach Guadalajary i miasta Meksyk.

W Guadalajarze telewizja María Visión w każdą sobotę emituje program Otwarte Serce, który poświęcony jest kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Panama

W roku 2013 Panama obchodziła jubileusz 500-lecia ustanowienia diecezji Santa María la Antigua, która była pierwszą diecezją na kontynencie amerykańskim.

Historia reaktywowania Straży Honorowej w Panamie rozpoczęła się, gdy kraj ten został nawiedzony przez relikwie św. Małgorzaty Marii w 2006 r. Siostry wizytki odkryły wówczas, że już od roku 1912 istniały w Panamie ośrodki Straży Honorowej, ale z upływem lat słabły, aż w końcu całkiem zanikły i dopiero przybycie relikwii stało się bodźcem do ich odrodzenia.

Straż liczy obecnie 15 ośrodków kanonicznych, 1 ośrodek niekanoniczny i 3 ośrodki lokalne.

Ośrodkiem niekanonicznym jest placówka Divina Gracia, w której doświadczone przez los dziewczynki i nastolatki znajdują się pod opieką sióstr zakonnych. Są to dziewczynki, które zostały zgwałcone przez własnych ojców, a także ofiary innych form przemocy domowej. Straż Honorowa zjawia się na ich drodze, żeby chociaż trochę odmienić ich pełne cierpienia życie. Ośrodki lokalne to trzy duże grupy modlitewne, natomiast wśród ośrodków kanonicznych należy wymienić przede wszystkim klasztor Nawiedzenia w mieście Panama oraz czternaście stołecznych parafii. W sumie do Straży zapisanych jest ok. 1850 członków w jednej tylko diecezji.

Na przyjęcie nowych członków wybierane są dni wspomnienia świętych patronów Straży Honorowej, natomiast dniami kultu Najświętszego Serca są przede wszystkim pierwsze piątki miesiąca. Wszystkie grupy co tydzień spotykają się w celach formacyjnych a cztery razy do roku Arcybractwo organizuje rekolekcje. Oprócz tego, z okazji święta św. Małgorzaty Marii ma miejsce szczególna uroczystość poświęcona właśnie tej świętej.

Gwatemala

Gwatemala od zawsze była wyróżniana przez Najświętsze Serce Pana Jezusa – wystarczy prześledzić historię tego kraju. Już w drugiej połowie XVII wieku, czyli w czasach św. Małgorzaty Marii, żyła w Gwatemali Sługa Boża Ana Guerra de Jesús, która doznawała prywatnych objawień dotyczących wielkiej miłości, jaką Jezus obdarza ludzkość.

Z kolei w wieku XIX na kartach gwatemalskiej historii natrafiamy na bł. matkę Encarnación Rosal, reformatorkę zakonu Betlejemitów, która w roku 1857 również doświadczyła objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym przypadku koncentrowały się one na wewnętrznym cierpieniu Najświętszego Serca.

Były to dwie największe łaski, których doświadczyła Gwatemala aż do roku 2006, kiedy to kraj ten nawiedziły relikwie św. Małgorzaty Marii. Założony w 1972 r. klasztor Nawiedzenia podzielił się tą łaską z ogółem wiernych i przystąpiono do organizacji Straży Honorowej. W roku 2007 kardynał Quesada Toruño, na wniosek matki przełożonej, wyraził zgodę na ustanowienie Arcybractwa. Od tego momentu rozpoczęła się żmudna praca szerzenia kultu Najświętszego Serca. Obecnie Straż liczy ok. 500 zapisanych członków. 17 maja 2012 r. arcybiskup metropolita uznał obecność Dzieła w Gwatemali i mianował Dyrektora krajowego.

Główna siedziba Arcybractwa Straży Honorowej znajduje się w klasztorze Nawiedzenia, a oprócz tego istnieje jeszcze siedem ośrodków parafialnych pod wezwaniem odpowiednio św. Małgorzaty Marii, św. Franciszka Salezego, św. Franciszka z Asyżu, św. Marii Magdaleny, św. Jana Bosko, siedmiu bł. Wizytek Męczennic oraz Matki Boskiej od Najświętszego Serca. W każdym z tych ośrodków przynajmniej raz w miesiącu prowadzona jest działalność formacyjna a pierwsze piątki miesiąca poświęcone są bezpośredniemu kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponadto, aby członkowie pozostawali w stałym kontakcie, rozsyłany jest internetowy newsletter. W fazie przygotowań znajduje się również strona internetowa.

Gwatemalska Straż Honorowa przykłada szczególną wagę do słów, które usłyszała od Jezusa św. Małgorzata Maria: „Chcę otoczyć Serce moje koroną z dwunastu gwiazd, złożoną z moich najdroższych i najwierniejszych sług”. Członkowie Straży chcieliby stać się właśnie wiernymi przyjaciółmi Jezusa, całkiem w Nim rozkochanymi, chcieliby poczuć Jego Rany, móc zapisać się do Jego szkoły, aby oddać Mu całą cześć, miłość i wynagrodzenie, na jakie zasługuje. Trzeba zakochać się w Jego Sercu, ponieważ jak mawiała siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud, misją Straży Honorowej jest kochanie Go i sprawianie, żeby było kochane.

Od zeszłego roku emitowany jest program radiowy Ufając Twemu Najświętszemu Sercu, który jest na antenie Radia María w każdy piątek po południu. 

Urugwaj

Urugwaj to niewielki kraj – liczy zaledwie 3 miliony mieszkańców. Z kształtu przypomina serce, znajdujące się między Argentyną, Brazylią i Paragwajem. Straż Honorowa bije w nim już od roku 1878 za sprawą sióstr wizytek z Mediolanu. Pozostały one w Montevideo aż do roku 1956, a gdy miasto zaczęło rozrastać się pod względem liczby ludności, przeniosły się do Progreso.

Najświętsze Serce jest dla Urugwaju równie ważne, jak dla innych krajów i Jego kult zbytnio nie różni się od tego, co praktykowane jest w innych częściach świata. W każdy pierwszy piątek miesiąca członkowie Straży modlą się przed Najświętszym Sakramentem. Nawiedzane są również zakłady karne, aby uwrażliwiać więźniów i pomagać im stawiać pierwsze kroki na drodze ku życiu strażowemu.

Stany Zjednoczone Ameryki, Nowy Jork

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa znalazła swoich zwolenników również w najbardziej kosmopolitycznym mieście świata, w Nowym Jorku, gdzie działa już od lat osiemdziesiątych XIX wieku. W związku z Rokiem Wiary Biskup Brooklynu, Nicolas Anthony Dimarzio, zapoczątkował apostolat Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcając do przystąpienia do Arcybractwa,  a także promując nabożeństwo pierwszopiątkowe. Ponadto, już 7 maja 2013 r. zamierza poświęcić swoją diecezję Boskiemu Sercu. Nowojorski oddział Arcybractwa nieustannie głosi prawdę o Sercu Pana nie tylko pośród wiernych w kościele, ale również w środowisku wirtualnym, o czym można się przekonać, odwiedzając blog - http://visitationspirit.org.

Japonia

Działalność Straży Honorowej zainaugurowano w Japonii w lutym 1986 r. w tokijskim klasztorze sióstr szarytek z Quebeku. Otrzymały one oficjalny mandat, aby szerzyć kult Najświętszego Serca w Japonii, czego naturalną konsekwencją było założenie tam (wbrew wielu trudnościom) ośrodka Straży. Chociaż kult ten rozprzestrzenia się dopiero od 26 lat, Straż Honorowa liczy już 456 członków.

Wszyscy zapisani członkowie gromadzą się raz do roku z okazji Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to podniosłe, ale też przyjacielskie spotkanie, w wyniku którego wszyscy odnawiają akt zaciągnięcia się do Straży.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij