Kalendarium życia s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud

28 października 1825
BesanconW Besançon we Francji przychodzi na świat Anna Maria Konstancja Bernaud, najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Już przed narodzinami zostaje poświęcona Najświętszej Maryi Pannie.

1830
W wieku 5 lat słyszy Boskie wezwanie, na które poważnie odpowiada: „Chcę zostać zakonnicą”. Nieco później jej ciotka Barbe Bernaud odkrywa przed nią – wówczas mało znane – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i poświęca ją Bożemu Sercu.

20 kwietnia 1836
Jedenastoletnia Konstancja przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej. Dwa lata później podejmuje naukę w pensjonacie w Besançon.

19 maja 1839
Przyjmuje sakrament bierzmowania z rąk Jego Eks. Parisisa, biskupa Langres. Tutaj, u sióstr ze Zgromadzenia Dzieciątka Jezus z Klasztoru św. Maura kontynuuje swoją edukację.

Wrzesień 1840
Nastoletnia dziewczyna kończy naukę i powraca na łono rodziny. Tam daje się wciągnąć w wir życia towarzyskiego.

14 października 1841
W wieku niespełna 16 lat Konstancja wychodzi za mąż za 28-letniego młodzieńca o nazwisku Thieulin.

klasztor w Bourg-en-Bresse26 lipca 1846
Małżeństwo kończy się śmiercią męża. Po kilkumiesięcznym pobycie u swojej rodziny, w kwietniu 1847 r. Konstancja wyjeżdża do brata do Paryża, jednak wydarzenia Wiosny Ludów zmuszają ją do powrotu do Besançon.

1849
Wyjeżdża do kuzynki mieszkającej w Belley. Podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Konstancja odbywa rekolekcje w Klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse.

28 lipca 1849
Zostaje przyjęta do postulatu u Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse.

25 listopada 1849
Przywdziewa habit i otrzymuje imię siostry Marii od Najświętszego Serca. W nowicjacie ujawnia się nagle gruźlica płuc.

Pierwszy piątek kwietnia 1851
Siostra Maria od Najświętszego Serca składa profesję zakonną. Niebawem zostaje mianowana mistrzynią pensjonatu, kierowniczką chóru muzycznego, zajmuje się również korespondencją klasztorną.

7 czerwca 1862
Przełożona klasztoru w Bourg-en-Bresse uroczyście poświęca wspólnotę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

logo francuskieKoniec grudnia 1862
Z klasztoru z Annecy przychodzi list o następującej treści: „Pan nasz skarżył się uprzywilejowanej duszy, że kiedy objawił nam swoje Serce, my nie dość okazałyśmy gorliwości w szerzeniu Jego chwały”. Podczas rekreacji spojrzenia sióstr kierują się na s. Marię od Najświętszego Serca.

12 marca 1863
S. Maria od Najświętszego Serca doznaje wewnętrznej wizji, w której pojawia się tarcza zegarowa. Odczuwa jednocześnie pragnienie, aby ją narysować na papierze, umieszczając u góry słowa: Cześć, miłość, wynagrodzenie; a u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca; zaś w środku tarczy: Serce Boże.

13 marca 1863
W trzeci piątek Wielkiego Postu, około godziny 1600, s. Maria od Najświętszego Serca przynosi przełożonej pierwszy zegar Straży Honorowej. Ta, błogosławi go i chętnie godzi się, by imiona wszystkich sióstr zostały wpisane na zegarze przy dowolnie wybranej przez każdą z nich godzinie. Jest to dzień narodzin Straży Honorowej.

9 marca 1864
Decyzją biskupa diecezji Belley w kaplicy Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse zostaje ustanowione Bractwo Straży Honorowej.

16 czerwca 1864
Ojciec Święty Pius IX nadaje stowarzyszeniu odpusty.

bilety zelatorskieLipiec 1864
Siostra Maria od Najświętszego Serca pisze serię 33 biletów zelatorskich dla pensjonariuszek.

Wrzesień 1864
Zostają wydane drukiem trzy serie biletów zelatorskich: dla zakonnic, osób świeckich i dzieci.

19 marca 1865
Ukazuje się czwarta seria biletów zelatorskich przeznaczonych dla księży.

24 czerwca 1870
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i święto Jana Chrzciciela, które przypada w tym samym dniu, s. Maria od Najświętszego Serca publicznie dokonuje całkowitego poświęcenia siebie jako dobrowolnej ofiary. Akt podpisuje własną krwią.

15 września 1873
Zostaje wydana Lira Straży Honorowej – zbiór pieśni ułożonych przez s. Marię od Najświętszego Serca z muzyką skomponowaną przez członków Straży Honorowej.

1879
Wychodzi mały Podręcznik Straży Honorowej NSPJ, a w dwa lata później duży.

Marzec 1880
Dochodzi do gwałtownego nawrotu gruźlicy, pojawia się ryzyko śmierci, mimo to Siostra w cudowny sposób powraca do zdrowia.

s. Maria od Najświętszego Serca Bernaud15 lutego 1882
Ukazuje się pierwszy numer Miesięcznika Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego, redakcją którego zajmuje się między innymi s. Maria od Najświętszego Serca.

Listopad 1887
Zostaje wydany Rok Święty Straży Honorowej i przyjaciół Serca Jezusowego, będący zbiorem „świętych karteli”, które s. Maria od Najświętszego Serca przez lata spisywała i co miesiąc zamieszczała w Miesięczniku Straży Honorowej.


1898
Trwają prace nad piątą serią biletów zelatorskich, tym razem dla oficerów gwardii.

23 kwietnia 1901
Świętowany jest jubileusz 50. rocznicy profesji w obecności licznie przybyłych gości z różnych stron Francji i Belgii.

3 sierpnia 1903
Około godziny 2100 s. Maria od Najświętszego Serca umiera.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij