Zalecane praktyki

Oprócz codziennej Godziny Obecności przy Sercu Jezusa zachęca się członków do:

  • szerzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa słowem i czynem,
  • odprawiania Godziny Świętej wspólnotowo lub indywidualnie w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca,
  • uczestniczenia we Mszy św. wynagradzającej za swoje i cudze grzechy w I piątek miesiąca oraz odprawiania nowenny 9 pierwszych piątków,
  • nawiedzania Najświętszego Sakramentu i godzinnej adoracji raz w miesiącu,
  • uczestniczenia w uroczystości Najświętszego Serca Pana – patronalnym święcie,
  • uczestniczenia w nabożeństwach czerwcowych,
  • brania udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych,
  • uczestniczenia w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Arcybractwa na Jasną Górę,
  • pielęgnowania pobożności indywidualnej przez akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa, nowennę przed pierwszym piątkiem miesiąca, śpiew Godzinek o Najświętszym Sercu Pana Jezusa czy intronizację Bożego Serca w rodzinie.

  

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij