Ośrodki

Diecezje w Polsce
Autor rysunku: Bastianow (Bastian)

Polska plasuje się na czołowym miejscu na świecie co do liczebności członków, a tym samym ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Wynika to między innymi z faktu, iż dość wcześnie przeniknęła i zakorzeniła się u nas praktyka Godziny

Obecności przy Sercu Jezusa, zainicjowana w drugiej połowie XIX w. we francuskim klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse. Bractwo, a następnie Arcybractwo  rozwijało się bardzo dynamicznie, tworząc nowe wspólnoty w parafiach, seminariach i zgromadzeniach zakonnych. W roku 1949 zanotowano ich już ponad 700. II wojna światowa, a także lata rządów komunistycznych zahamowały rozwój organizacji. O odnowieniu struktur i misji Arcybractwa można było pomyśleć dopiero w 1990 r.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 425 ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Opiekę duchową nad każdą grupą roztacza kapłan – w parafiach jest to najczęściej proboszcz. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się natomiast zelator oraz kronikarz i skarbnik. W ośrodkach o dużej ilości członków mianowani są dodatkowo zelatorzy pomocniczy. Wszyscy zelatorzy są upoważnieni do przyjmowania kandydatów do Straży oraz organizowania nowych ośrodków. Do nich także należy rozprowadzanie materiałów informacyjno-formacyjnych, nadsyłanych z Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie.

Jak założyć ośrodek Straży Honorowej NSPJ?

Należy:

 • poinformować Dyrekcję Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Krakowie o planach założenia nowego ośrodka (tel. 12 631-86-20), podając nazwę parafii,
 • uzyskać zgodę księdza proboszcza,
 • zebrać grupę przynajmniej kilkunastu chętnych osób, z możliwością kolejnych przyjęć, aby ośrodek miał szansę na dalszy rozwój,
 • poinformować kandydatów o duchowości i funkcjonowaniu Arcybractwa, a także sposobie obierania Godziny Obecności (nie należy wybierać tzw. godzin krańcowych, czyli późno w nocy lub wcześnie rano, gdyż raz obrana godzina obowiązuje do końca życia i jest niezmienna),
 • o ile to możliwe, skorzystać z pomocy Dyrektorów Diecezjalnych lub kapłanów należących do Arcybractwa, zapraszając ich, by wygłosili homilię lub katechezę na temat kultu Serca Bożego i Straży Honorowej NSPJ,
 • dokonać pierwszego przyjęcia członków, a listę tych osób z wyszczególnieniem imienia, nazwiska i obranej Godziny Obecności przesłać do Dyrekcji Arcybractwa,
 • dokonać wyboru zelatora, kronikarza i skarbnika ośrodka, przesłać do Dyrekcji Arcybractwa dane kontaktowe zelatora lub zelatorki z uwzględnieniem numeru telefonu i adresu e-mail.

Kto może dokonać przyjęcia nowych członków do Straży Honorowej NSPJ?

 • Dyrektor Krajowy bądź Diecezjalny Arcybractwa,
 • ksiądz opiekun będący członkiem Straży Honorowej,
 • zelator/zelatorka,
 • w szczególnych wypadkach można poprosić Dyrekcję Arcybractwa o wyrażenie zgody, by ksiądz nienależący do Straży Honorowej mógł przyjąć nowych członków.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij