Wybrane modlitwy Członków Straży Honorowej NSPJ

Akt zaciągnięcia się do Straży Honorowej NSPJ

O Panie Jezu, przychodzę dziś dobrowolnie zaciągnąć się do służby Twemu Najświętszemu Sercu. Ofiaruję Ci wszystkie moje codzienne czynności oraz obowiązki stanu i łączę je z wszystkimi Twoimi czynami, które wielbią Ojca. Pragnę, by w moich zajęciach i modlitwach spełniały się słowa św. Pawła: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

Dlatego obieram sobie godzinę ….. trwania w Twojej obecności, aby łącząc się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca, uwielbiać Twoje imię, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych. Niech coraz doskonalej wypełnia się Twoja wola w moim życiu i na całym świecie. Amen.

 

Ofiarowanie Godziny Straży

Panie Jezu, obecny w tabernakulum, ofiaruję Ci tę Godzinę, wszystkie moje czynności, radości i trudy, aby uwielbić Twoje Serce przez świadectwo miłości i wynagrodzenia.

Niech to ofiarowanie będzie pożyteczne dla moich bliźnich i sprawi, bym gorliwiej pracował(a) nad wypełnieniem Twoich miłosiernych zamiarów względem ludzi.

Z Tobą za nich „poświęcam się, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Amen.

 

Ofiarowanie Godziny Straży

O Jezu, Najsłodszy Zbawicielu, ofiaruję Ci tę Godzinę Straży, podczas której łącząc się z (tu wymienić patronów Godziny Straży), pragnę w szczególny sposób kochać Cię, wielbić, a nade wszystko pocieszać Twoje Boskie Serce moją miłością. Przyjmij, o Panie, w tej intencji moje myśli, słowa, uczynki i cierpienia, a zwłaszcza moje serce, które Ci całe, bez zastrzeżeń oddaję, błagając, abyś je strawił ogniem czystej miłości. Amen.

O Matko Serca Jezusowego! Weź Straż Honorową pod Twoją opiekę!

 

Modlitwa do Matki Bożej na Godziną Straży

Drogocenne ofiarowanie (dłuższa formuła)

O mój Jezu, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie Ojcu przedwiecznemu, najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z rany, zadanej Twemu Boskiemu Sercu na drzewie krzyża. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej ofiary Krwi i Wody wszystkich ludzi, zwłaszcza zatwardziałych grzeszników oraz moją duszę. Oczyść, odnów, zbaw wszystkich ludzi mocą Twoich zasług! W końcu, pozwól nam, o Jezu, schronić się w Boskim Sercu, tak miłującym nas, i w nim przebywać na wieki. Amen.

 


Modlitwa do Matki Bożej na Godziną Straży

Matko moja najdroższa, weź moje serce w swe dłonie i miej mnie w tej Godzinie w opiece i obronie.
Zamknij mnie w Serca Ranie Boskiego Twego Syna, niech mnie z Nim ściśle złączy wybrana ta Godzina.
Niech w każdą moją czynność Jego miłość się wplecie: prowadź mnie, Matko droga, bezpiecznie na tym świecie.
Stań przy mnie jak Strażniczka w chwili mojego zgonu i duszę mą zaprowadź do Syna Twego tronu.

 

Modlitwa Członków Straży Honorowej do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi

modlitwy członków

Niepokalane Serce Maryi, najczystsze pomiędzy sercami wszystkich stworzeń i miłością ku Sercu Jezusa najbardziej gorejące, a względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś u Serca swego Syna, naszego Zbawiciela, łaski, o które Ciebie prosimy...

Naucz nas, Matko, otwierać serca na tę Miłość, która jest w Sercu Jezusa i obcować w Nim w prawdzie i miłości, jak Ty czyniłaś od pierwszego FIAT, i zawsze czynisz. Przybliżaj Straż Honorową do Boskiego Serca Twego Syna, które jest „źródłem wszelkiej pociechy” dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących.

Niech za Twoim pośrednictwem, o Matko, Serce Chrystusa będzie Królem serc w rodzinach, Ojczyźnie i w całym świecie. Niech będzie zjednoczeniem i naszym pokojem. Amen.

 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!
Najświętsze Serce Jezusa, błogosław nam!

 

Odnowienie zaciągnięcia się do Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa

O Jezu, Zbawco mój i Królu mój! Odnawiam z całego serca mego dane Ci przyrzeczenie, że w szeregach Straży Honorowej będę Cię kochać, wielbić i pocieszać Twe Serce godne uwielbienia. Spraw, o Panie, bym z każdym dniem wzrastał w miłości, poświęceniu i wierności! O tę łaskę dla siebie i wszystkich stowarzyszonych błagam Cię przez Najsłodsze Serce Twej Niepokalanej Matki. Amen.

 

Modlitwa o rozszerzenie Straży Honorowej

Najsłodszy Jezu, który płoniesz miłością ku ludziom i który przyjąłeś naturę ludzką, by nas zbawić, przebacz, że kiedy zstąpiłeś na ziemię, w naszym zaślepieniu tak źle Cię przyjęliśmy. Już w Betlejem nie było dla Ciebie miejsca w gospodzie, potem złość ludzka zmusiła Cię do ucieczki do Egiptu. W Nazarecie świat stronił od Ciebie, a kiedy głosiłeś swą Boską naukę, nie wierzono Ci i fałszywie tłumaczono Twoje Boskie słowa. Złość i nienawiść ludzka przybiła Cię do krzyża... i do dziś nienawiść ludzi obrzuca Cię bluźnierstwami i złorzeczeniem.

Jednak obok prześladowców masz też swych przyjaciół, masz wierną Straż Twoją, całym sercem Ci oddaną, która bronić Cię będzie i wynagradzać za krzywdy i zniewagi bezbożnych ludzi. Ponieważ mnożą się zbrodnie i rośnie liczba Twoich wrogów i prześladowców, rozszerzaj na cały świat Twoją Straż. Pomnóż w tysiące i tysiące jej członków, którzy całym sercem miłowaliby Cię i wiernie Ci służyli w każdej chwili życia. Niech we wszystkich zakątkach ziemi, w każdej parafii skupiają się pod sztandarem Twego Serca wierni członkowie Straży Honorowej, niech Cię miłują, bronią przed nieprzyjaciółmi, wynagradzają Ci za grzechy i obojętności ludzi. Błogosław, Panie, Twojej Straży, uświęcaj ją i racz zapewnić jej zbawienie. Amen.

  

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij