Złoty Jubileusz

Bourg-en-Bresse

Jubileusz 50-lecia powstania Arcybractwa odbył się w roku 1913. Na tronie Piotrowym zasiadał wówczas Pius X. Widział, że Stowarzyszenie założone 13 III 1863 r. w Bourg-en-Bresse i podniesione 10 lat później do rangi Arcybractwa przez papieża Leona XIII imponująco się rozwija „przez dobre uczynki, godne najwyższego uznania, jak i przez ilość członków”, udzielił temuż Arcybractwu wielu przywilejów, sam zapragnął wstąpić w jego szeregi, ale szczególnym dowodem życzliwości było brewe z pozdrowieniami i błogosławieństwem apostolskim, skierowane do biskupa diecezji Belley J. Eksc. ks. Maniera.

Uroczystości poświęcone 50-leciu Straży Honorowej zorganizowano w Bourg-en-Bresse w dniach 12-15 czerwca 1913 r. Towarzyszył im nieprawdopodobny entuzjazm. Przybyli liczni biskupi, prałaci, około 300 księży oraz tłumy wiernych.
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył ks. kanonik Ludwik Laplace, ówczesny Dyrektor Arcybractwa. 

uroczystości jubileuszoweKongres rozpoczął się w czwartek dniem eucharystycznym poświęconym patronom Straży, następnie był dzień adoracji w kościele Sióstr Nawiedzenia, dzień studyjny z wieloma przemówieniami.

Biskup diecezji Belley – Adolf Manier stwierdził, że: „Mija tego roku pół wieku od czasu, gdy pobożna Wizytka z Bourg, Siostra Maria od Najświętszego Serca, założyła Straż Honorową Najświętszego Serca Jezusowego. Pragnąc rozszerzyć ideę Jego królestwa, szukała nowych sposobów oddawania czci Boskiemu Zbawicielowi. Pomyślała o codziennej godzinie adoracji ustalonej na każdy miesiąc. Podjęła ideę stworzenia Zegara obejmującego dwa hasła: Niech żyje Jezus! Cześć, miłość, wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa!", zaś w środku umieściła Serce Jezusa przebite włócznią i otoczone imionami członków Stowarzyszenia z uwidocznionymi godzinami wybranymi przez nich na adorację…”.

„Straż Honorowa rozpowszechniała sie od tej pory nieprawdopodobnie szybko i gdy siostra Maria od Najświętszego Serca oddała 3 sierpnia 1903 r. duszę Bogu, umierała z przeświadczeniem, że nie pomyliła się, umożliwiając duszom poświęcenie się Najświętszemu Sercu. Spuścizna uświęconego apostolatu i Niebo pozwoliły jej cieszyć się tak wspaniałym przyjęciem przez większość wspólnot zakonnych owej idei i wzrostem niedużego drzewa, które budowała z taką miłością i pieczołowitością w mistycznym ogrodzie Wizytek w Bourg, a gałęzie którego sięgają najbardziej odległych stron całego świata…”.

„Czyż szczególne błogosławieństwo udzielone Dziełu pokornej Zakonnicy, uczennicy i naśladowczyni bł. s. Małgorzaty Marii Alacoque, nie jest spełnieniem obietnicy Najświętszego Serca Jezusowego zapowiadającego triumf swego Serca przez apostolat Zakonu Nawiedzenia, któregozadaniem jest misja propagowania tego kultu w całym świecie? Apostolat nabożeństwa do Najświętszego Serca jest pewnego rodzaju dobrem dziedzicznym Zakonu Nawiedzenia”.

Wspaniale brzmią słowa wypowiedziane wtedy przez kardynała Levina, arcybiskupa Lyonu: „Straż Honorowa składa Bogu poprzez Serce Jezusa nieustanne wynagrodzenie. W tym celu o każdej godzinie dnia i nocy łączy w grupy dusze, które zobowiązują się składać zadośćuczynienie naszemu Panu za grzechy wyrządzone przeciwko Niemu.  Straż Honorowa nie wyciąga nas z domów ani nie odrywa od codziennych zajęć. Wystarczy, że o rozpoczynającej się godzinie, którą wybraliśmy, ofiarujemy Bogu w łączności z Sercem Jezusa wszystkie nasze poczynania, zajęcia, które wykonujemy. Oto cała Straż Honorowa! Jak wspaniała jest jej misja. Jest pocieszeniem!...”.

kard. Merry del ValBiskup Annecy dodał natomiast: „To jest wspaniałe! Fakty, o których słyszymy, są kartą pisaną przez samego Boga, są realizacją obietnicy Najświętszego Serca. «Będę królował» – powiedział błogosławionej Małgorzacie Marii. Czy teraz nie należy tego przyznać? On króluje! Dzięki milionom wyznawców oddanych Mu na całej powierzchni kuli ziemskiej…”.

Znaczenie jubileuszu zostało wyrażone listownie z Rzymu przez kard. Merry del Vala i skierowane do biskupa Belley: „Było wielką przyjemnością dla Ojca Świętego, gdy dowiedział się o szczegółach świadczących o tym, że Wasza Ekscelencja zechciał poinformować Go o wspaniałym święcie, które miało miejsce w Bourg 12, 13, 14 i 15 czerwca tego roku z okazji 50. rocznicy powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg.

Już katolickie czasopisma donosiły o blasku uroczystości, o wzruszających i doniosłych wyrazach wiary pełnej pobożności i miłości do Najświętszego Sakramentu i było wielką radością dla Ojca Świętego móc przeczytać dziś o tym w liście zawierającym wierne odtworzenie tego wydarzenia.

Ojciec Święty przyjął z radością słowa synowskiej czci przekazane także w imieniu siedmiu biskupów, trzystu księży i bardzo licznie zgromadzonych wiernych obecnych na obchodach. Z całego serca przesyła Wam i Waszym diecezjanom wyrazy apostolskiego błogosławieństwa”.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij