Brylantowy Jubileusz

kaplica Sióstr Wizytek

Uroczystość 75-lecia powstania Arcybractwa również miała miejsce w samej kolebce jej powstania w Bourg-en-Bresse, 13 marca 1938 r. w kaplicy Sióstr Wizytek, w której Zbawiciel zapragnął mieć gorące ognisko kultu swego Boskiego Serca.

Do rzęsiście oświetlonego sanktuarium przyniesiono sztandary papieskie i narodowe. W głębi, na tle przepięknej zieleni i światła, na dwunastu marmurowych białych tablicach widniały wyryte obietnice Zbawiciela uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque. Stopnie ołtarza okrywał wspaniały dywan, dar członków Straży Honorowej ofiarowany w 1901 r. jej Założycielce, siostrze Marii od Najświętszego Serca Bernaud.

Tego dnia przy wszystkich ołtarzach odprawiane były od samego rana Msze św. Uroczystą sumę celebrował w zastępstwie nieobecnego biskupa opat Ojców Trapistów z Rombes wraz z asystą swych zakonników. Do licznie zgromadzonych wiernych przemówił ks. kanonik Pépin – Dyrektor Generalny Arcybractwa Straży Honorowej w Bourg. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miejskich urzędów i władz, delegacje różnych organizacji religijnych i społecznych, zakłady naukowe oraz pielgrzymki z okolicznych parafii.

Siostry ukryte za kratą klauzury cały dzień adorowały Najświętszy Sakrament. Wszystko nosiło radosne, charakterystyczne znamię wiary, pobożności i wdzięczności, wyryło w sercach niezatarte wspomnienie wspaniałej świątecznej atmosfery. Uwieńczeniem jej była pod koniec dnia publiczna „Godzina Straży”. 

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij