Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką przywatnośc zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci *

  

Andrzej Letniowski |

Najświetsze Serce Pana Jezusa , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie. Dopomuż mi być wytrwałym i niezmiennym w swoich myślach oraz pracy. Ochraniaj mnie przed wszelkim złem jakie mnie czeka na tej ścieżce życiowej. Również proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoją opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amen

filip |

o ustanie pandemii koronawirusa.
I o mądry wybór prezydenta RP.

Kazimierz |

Najswiętsze Serce Pana Jezusa dziękuję za łaski,pomoc i opiekę. Proszę o dar potomstwa dla Martyny i Krzysztofa,osprzedaz domu dla Kasi,o wzrost naszej wiary, o zdrowie dla rodziny i szczęśliwe podróże. Jezu Ufam Tobie.

Małgorzata |

Najświętsze Swece Jezusa Tobie ufam i lękać się nie będę. Najświętsze Serce Jezusa kocham Cię i w Tobie się chronię. Zawierzam się Tobie wraz z całą moją rodziną.

Ewa |

dziękuję za 40 lat naszego malżeństwa,zawierzam Dorotę prosząc ołaskę żywej wiaryidobrą spowiedż przed ślubem,dla niej i dla Maćka,dar dobrego spowiednika,zawierzam całą naszą rodzinę,i proszę abyśmy byli jedno w wierze i miłości

Weronika |

Najświetsze Serce Jezusa dziękuję Ci za wszystkie łaski dotąd otrzymane. Proszę za moją córkę o zdrowie i potrzebne łaski w jej rozwoju duchowym i fizycznym. Za całą rodzinę o wiare, nadzieję, miłość. Dla siebie o zdrowie , resztę Boże wiesz czego mi potrzeba. Niech się dzieje Twoja wola. Amen.

Zofis |

Najświętsze Serce Jezusa proszę o nawrócenia,żywą wiarę, miłość i czyste serca dla całej mojej rodziny.

Rafał |

O uzdrowienie syna Mateusza
O nawrócenie i Marii i Weroniki orazvtych za których sie modle w Godzinie Miłosierdzia.
O błogosławieństwo i Boże prowadzenie w studiach teologicznych i napisaniu pracy magisterskiej . O spełnienie poznanej Woli Bożej podczas rekolekcji.

Aneta |

Najukochanszy Jezu mój,Tobie zawierzam wszystko co mam,błagam o zdrowie dla mojej mamy,Jezu Ty znasz potrzeby mojego serca...Jezu Ufam Tobie

EWa |

Najśw. Serca Jezusa proszę o pomoc w znalezieniu pracy lepszej od poprzedniej i zaliczenie egzaminu zawodowego i zdrowie i dobrego męża

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij