Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką prywatności zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci zobacz»


Komentarze widoczne są dopiero po zaakceptowaniu przez administratora.
Prosimy, by nie wysyłać kilkukrotnie próśb o tej samej treści. 


  

Małgorzata Kondratowicz |

Proszę o łaskę życia w trzeżwosci dla mnie i męża.

ANDRZEJ LETNIOWSKI |

Najświetsze Serce Pana Jezusa , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie i mądrość dla mnie. Dopomuż mi być wytrwałym i niezmiennym w swoich myślach. Podejmować sluszne decyzje. Również proszę cię o pokorę, zdrowie oraz o twoją opiekę - a także o opiekę nad całą moją rodziną. Amen

Teresa Małek |

Bardzo proszę o modlitwę za znajomą za Sylwię Kowalską, o Boże miłosierdzie, o łaskę zdrowia, ulgę w chorobie.

Anna |

Najświętsze Serce Pana Jezusa proszę Cię o cud uzdrowienia dla Ukochanej Babci Eli Siostro Mario od Najświętszego Serca Bernaud módl się w mojej intencji.

Ewa |

Najświętrze Serce Pana Jezusa Proszę o opiekę dla nas

ANDRZEJ LETNIOWSKI |

Najświetsze Serce Pana Jezusa , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie i mądrość dla mnie. Dopomuż mi być wytrwałym i niezmiennym w swoich myślach. Podejmować sluszne decyzje. Również proszę cię o pokorę, zdrowie oraz o twoją opiekę - a także o opiekę nad całą moją rodziną. Amen

Teresa |

O pomoc w przygotowaniu adoracji wynagradzajacej NSPJ na pierwszy piątek lutego.

Joanna |

Najświętsze Serce Pana Jezusa proszę Cię o cud uzdrowienia dla Sławomira Zięcia z raka. Siostro Mario od Najświętszego Serca Bernaud módl się w mojej intencji.

Joanna |

Najświętsze Serce Pana Jezusa proszę Cię o cud uzdrowienia z raka Małgosi Bąk. Siostro Mario od Najświętszego Serca Bernaud módl się w mojej intencji.

Ala |

1. O pozytywne rozpatrzenie spraw prawnych i urzędowych.

2. O znalezienie i trwałość pracy.

3. O pieniądze na życie.

4. O uzdrowienie z powikłań po-Covidowych.

5. O dar przebaczenia wobec pewnej osoby.

6. O Łaskę obrania nowej drogi i systemu wartości.

7. O Łaskę zrozumienia dla pewnych osób.

8. O dar Bożego pokoju na świecie.

9. Intencja dziękczynna za otrzymane Łaski.

Bóg zapłać.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij