Podstawowe materiały członkowskie

  • Godzina Obecności przy Sercu Jezusa (podręcznik)

  • Statuty Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

  • Dyplom z aktem zaciągnięcia się do Straży Honorowej NSPJ

  • Medalik

  • Instrukcje dla członków

  • Modlitwy członków

  • Obrazki: Ofiarowanie Godziny Straży, Modlitwa do Matki Bożej na Godzinę Straży, Akt osobistego poświęcenia się, Obowiązki członka Straży.

  • Inne materiały formacyjne i modlitewne znajdują się w asortymencie Wydawnictwa Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij