Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką prywatności zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci zobacz»


Komentarze widoczne są dopiero po zaakceptowaniu przez administratora.
Prosimy, by nie wysyłać kilkukrotnie próśb o tej samej treści. 


  

Dorota |

Dziękuję za szczęśliwą podróż. Proszę o nawrócenie moich najbliższych.

Krzysztof |

Najświętsze Serce Jezusa błagam o cud i wyjście z bardzo trudnej sytuacji życiowej-finansowej Tobie Kochany Panie Jezu doskonale znanej, Jezu Ufam Tobie Ty się tym zajmij, dziękuję za pomoc z całego serca

Ewa |

O łaskę nieba dla Józefa, łaskę nawrócenia dla Marioli, Jarosława i Bartosza, uzdrowienie z depresji dla Natalii i Ireneusza

Jola |

Najświętsze Serca Jezusa, błagam o cud w sprawie Panu Bogu wiadomej, ja wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, o siłę i chęć do wykonywania codziennych obowiązków

Teresa |

Szczęść Boże!
Proszę o modlitwę za moją còrkę Elanę o wybranie prawidłowej drogi życiowej po zakończeniu szkoły.
Serdecznie dziękujję.
Teresa

Katarzyna |

Maryjo, Św. Józefie i Siostro Mario Barnaud, pomóżcie mi w nawróceniu, uproście łaskę pokory, miłości, zwłaszcza macierzyńskiej, bym była dobrą matką dla córki, oraz małżeńskiej; uproście wytrwałość w wierze, nawrócenie dla męża, uzdrowienie relacji z mężem; bądźcie moimi opiekunami, towarzyszcie mi i wspierajcie w chwilach smutku, cierpienia i pokus, nauczcie panować nad emocjami, zwłaszcza gniewu i złości, pomóżcie zwalczyć nałóg nieumiarkowania w jedzeniu; pomóżcie znaleźć nową pracę w nowym miejscu zamieszkania; czuwajcie nad rozwojem córki, by nigdy nie utraciła wiary, by doszła do nieba; doprowadźcie mnie, męża, córkę i całą moją rodzinę i rodzinę męża do nieba; uproście mi pokój serca, dziecięce zaufanie Bogu, całkowite oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa; pomóżcie odpokutować grzechy; ratujcie mnie od rozpaczy i błagam, pomóżcie mi nie wpadać w agresję i gniew wobec męża, gdy mnie zaczepia, krytykuje, odtrąca, poniża i trwa w nieprzebaczeniu mi; wyzwólcie mnie, mojego męża i wszystkich w naszych rodzinach od złych duchów, które nas nękają.

Katarzyna |

Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych.Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.

Irena |

O żywą wiarę dla dorosłych dzieci, wnuków i ludzi z najbliższego kręgu.

Iwona |

Najświętsze Serce Jezusa błagam Cię o zycie wieczne dla zmarłych z rodziny I przyjaciół i wszystkich dusz.

Iwona |

Najświętsze Serce Jezusa proszę Tobie oddaje całą moją rodzinę I wszystkie nasze sprawy ,nasze życie i nas samych.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij