Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką przywatnośc zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci *

  

Piotr |

Serce Jezusa proszę o łaskę normalnego przesypiania całych nocy. Proszę uzdrów tak jak chcesz. Dziękuję.

Antoni |

Proszę o łaskę nawrócenia i odkrycia powołania i z odwagą wypełnienia Woli Bożej w tym względzie

Piotr |

o zerwanie z nałogami i powrót do wiary, zrealizowanie Bożego planu w swoim życiu przez syna Łukasza, o wiarę, nadzieję, miłość i potrzebne łaski w rodzinie, o błogosławieństwo w pracy

agnieszka |

Proszę o modlitwę za mnie i mojego męża, aby święty Jezus uwolnił nas w cudowny sposob z choroby nowotworowej i żeby nie wyrzucono nas z mieszkania. Jezu, błagam Cię o pomoc!

Katarzyna |

Panie Jezu Miłosierny proszę w wieczne zbawienie dla Bogusława, Piotra i Tych wszystkich, których wczoraj powołałeś do Siebie oraz Grotołaza i Tę Matkę z dziećmi, która zginęła na przejeździe kolejowym. Proszę też za moich kuzynów Marka i Roberta.

Ewa |

Panie Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za wszystko co mam, proszę tylko o siłę, abym mogła zwalczyć mój nałóg. Pomóż mi Panie

Katarzyna |

Proszę Cię Boże Serce, bym mogła spokojnie pracować i nie czuć zmęczenia i nie mieć ataków. Boże pomóż
Dziękuję Ci Duchu Święty, za pomoc wczorajszego dnia.
Boze w Trójcy Świętej Jedyny proszę o deszcz bo ziemia jest sucha i wody jest mało, wszystko usycha. Boże pomóż.

Katarzyna |

Panie Jezu Miłosierny, proszę Cię o siły i zabierz mi się to zmęczenie i ból nogi, także u Mamy, aby przestała boleć Ją noga I mogła chodzić bez kul.

Andrzej Letniowski |

Duchu św, dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie,dopomuż mi być wytrwałym w mojej pracy . Ochraniaj mnie przed wrzelkim zlem jakie mnie czeka na tej ścieżce rzyciowej.Dopomóż mi byc niezmiennym w swoich myślach.Ruwnież proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoja opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amen

Katarzyna |

Panie Jezu Miłosierny, proszę Cię bym mogła dobrze pracować i nie była taka zmęczona. Proszę bym w środy pracowała od rana.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij