Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką przywatnośc zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci *

  

Mirosław |

Jezu Chryste Zbawicielu błagam otul Elżbietę Wachulak Twoim wsparciem i umocnij ją na zdrowiu. Błagam o Twoje Światło dla niej w jej najgorszych utrapieniach, na które ona wpływu nie ma.
Błagam usłysz te słowa błagalne. Amen

Grażyna |

Dziś mija miesiąc od śmierci mojego Syna Adama Jezu przebacz mù wszystkie niedoskonałości w życiu i daj mu wieczne zbawienie oglądać Boga w niebie

Edmunda |

Boże Miłosierny proszę o dar wiary, nawrócenie, uzdrowienie serca i umysłu o przemianę życia dla Sebastiana

Piotr |

Z prośba o zdrowie dla mojej żony Bożeny i moich córek Anety i Małgorzaty.
Jezu Ufam Tobie

Alina |

Boże Miłosierny proszę o łaskę uzdrowienia z wszelkich chorób, oraz o poprawę sytuacji mieszkaniowej i finansowej

Andrzej Letniowski |

Duchu św , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie,dopomuż mi być wytrwałym w mojej pracy . Ochraniaj mnie przed wszelkim złem jakie mnie czeka na tej ścieżce życiowej. Dopomóż mi być niezmiennym w swoich myślach.Również proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoja opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amenmoją rodzinę. Amen

Katarzyna |

Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny I Tobie Matuchno Najświętsza dziękuję za dar narodzin Oliwierka i szczęśliwy poród. Daj jego babci Basi żywą wiarę.

Katarzyna |

Panie Jezu Miłosierny proszę Cię o żywą wiarę i nadzieję, którą pokładam w Twoim Miłosierdziu I dlatego proszę Cię o uleczenia mnie z zaziębienia i bólu lewej nogi, unormowanie cukru u Męża Czarka, zaziębienia bólu lewego kolana i kręgosłupa Mamy. Pomóż mi Panie i daj mi dobrą, stałą pracę, już nie mam sama siły szukać. Proszę o tak wiele, bo powiedziałeś, że o wiele mamy prosić I wierzę, że spełnisz według Swojej obietnicy. Niech będzie uwielbione Imię Jezusa Chrystusa Pana i Boga mojego. Amen

Sławek |

O łaskę wyswobodzenia z grzechu nieczystości i pychy prosi nędzny grzesznik

Katarzyna |

Proszę Cię o Boże Serce za wstawiennictwem Założycielki Straży Honorowej o wieczne zbawienie dla Grzegorza i zdrowie dla Mamy Sylwii.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij