Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

 

  

Ala |

Miłosierny Jezu, wlej w serca moich bliskich miłość do Twojego Serca.

Ala |

Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o modlitwę o czystość myśli i sumienia, wsparcie iw znoszeniu trudów życia, umocnienie w wierze, Bożą miłość, zgodę w rodzinie.

Katarzyna |

Proszę Cię Panie Jezu o łaskę spowiedzi dla mnie i mojego Męża oraz zdrowie dla Mamy i dla nas. Jezu, ufam Tobie.

Justyna |

Prosze o opiekę nad synami Mateuszem i Jakubem
Pomoc w ich sprawach

Iwona |

Proszę o modlitwę w intencji otrzymania łaski wiary i nawrócenia dla mojej Córki Katarzyny. Bóg zapłać.

Józef |

Proszę o miłość i zgodę, łaskę przebaczenia w rodzinie syna
Proszę o łaskę nawrócenia dla teścia

Monika |

W dniu moich urodzin proszę o modlitwę o cierpliwość w nauce i szukanie odpowiedniej dla mnie pracy

Grzegorz |

proszę o łaskę nawrócenia i życia Ewangelią oraz o czystość przedmałżeńską

Karolina |

Proszę o rozwiązanie problemów Krzysztofa i moich.

Katarzyna |

Panie Jezu Miłosierny, obiecałeś, że nigdy nie odmówisz pomocy proszącym. Za wstawiennictwem Założycielki Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud przyjdź Panie Jezu i daj mam łaskę dobrej spowiedzi, systematycznego uczestnictwa we Mszy Św. Mężowi, powrotu na Drogę Neokatechumenalną i zdrowia dla Mamy i dla nas. O tak wiele proszę, bo wiem, że Ty Panie pragniesz udzielać łask według tego co nam potrzebne i już teraz Ci za te łaski dziękuję, bo choć wiara moja nie jest jeszcze tak wielka jak ziarenko gorczycy to ufam, że spełnisz według Swojej obietnicy. Amen.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij