Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

 

  

Halina |

Najświętsze Serce Jezusa, rozpal moje serce Twoją MIŁOŚCIĄ i spraw bym kochała Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, a przez Was Ojca Przedwiecznego i wszystkich ludzi. Niech MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA TWOJEGO SERCA płonie w moim sercu i zapala braci do miłości ofiarnej, Amen

Iwona Dadej |

Jezu błagam Cię o to, abyśmy ukochali i wielbili Twoje Serce teraz i na cala wiecznośc w niebie,cala moja rodzina i bliscy.

Iwona Dadej |

Proszę o wypełnienie Woli Bozej w życiu mojej całej rodziny,dzieci,wnukow i wszystkich z rodziny,nawrocenie, Zdrowie .szczęście doczesne i wieczne dla rodziny,polecanych,dobrodziejow żywych i zmarłych.

Krzysztof i Dominika |

Kochany Panie Jezu błagamy o cudowne uzdrowienie naszej kochanej siostry Dorotki z choroby nowotworowej i szybki powrót do zdrowia, błagamy pomóż jej Panie Jezu

Marzena |

Pokornie proszę o modlitwę o zdrowie dla Sonii.

Marek |

Jezu Miłosierny dziekuje za wszyko do wczoraj i przepraszam za grzechy myślą i uczynkiem !18.11.,2018 r
Prosze weź Mnie w opiekę i prowadź dalej przez życie i pobłogosław mojej Rodzinie i dzieciom..

Marta |

Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa Marty i Bartosza oraz uwolnienie męża od wszelkiego zła i zniewolenia inną kobietą a napełnienie jego serca miłością do żony i pragnieniem realizacji przysięgi małżeńskiej.

Agnieszka |

Szczęść Boże, błagam o uzdrowienie mojej mamusi Małgorzaty z choroby nowotworowej..

Bożena Wilk |

Dziękuję P.Bogu za moją rodzinę i za każdy dzień z moim mmężem ,proszę P.Jezusa Miłosiernego w intencji mojego męża Janka aby staną w prawdzie o sobie ,o światło Ducha Św. o jego nawrucenie i uzdrowienie z alkocholizmu

Katoliczka |

Proszę o modlitwę o boże miłosierdzie dla Sylwii i Jacka, Ewy i Jacka, Teresy i Marty, Joanny i Stanisława, dla ich rodziców, dziadów i pradziadów oraz krewnych i powinowatych a także o błogosławieństwo boże do tysiącznego pokolenia. Bóg zapłać

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij