Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką przywatnośc zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci *

  

Katarzyna |

Proszę Cię Boże Serce za wstawiennictwem S. Marii o żywą wiarę w mojej Parafii i regularnie uczestnictwem mego Męża we Mszy Świętej oraz wspólną codzienną modlitwę. Amen.

Katarzyna |

Proszę Cię Boże Serce za wstawiennictwem S. Marii o żywą wiarę w mojej Parafii i regularnie uczestnictwem mego Męża we Mszy Świętej oraz wspólną codzienną modlitwę. Amen.

Andrzej Letniowski |

Najświętsze serce Pana Jezusa , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie,dopomuż mi być wytrwałym w mojej pracy . Ochraniaj mnie przed wszelkim złem jakie mnie czeka na tej ścieżce życiowej. Dopomóż mi być niezmiennym w swoich myślach.Również proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoja opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amen

Janina |

Proszę o łaskę ponownego rodzicielstwa dla
mojej córki,Aleksandry i Daniela.Proszę o
rodzeństwo dla małego Natana.
Dziękuję

Danuta |

O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla 15 letniej Karolinki Wozowicz z Kotomierza.Prosi Danuta.

Andrzej Letniowski |

Najświętsze serce Pana Jezusa , dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie,dopomuż mi być wytrwałym w mojej pracy . Ochraniaj mnie przed wszelkim złem jakie mnie czeka na tej ścieżce życiowej. Dopomóż mi być niezmiennym w swoich myślach.Również proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoja opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amen

Piotr |

Proszę o Boże Błogosławieństwo w mojej pracy.

Piotr |

O łaskę zdrowia dla mojej żony Bożeny

Andrzej Letniowski |

Najświętsze serce Pana Jezusa, dziękuję ci za otrzymane łaski i proszę cię serdecznie o zdrowie, mądrość dla mnie,dopomuż mi być wytrwałym w mojej pracy . Ochraniaj mnie przed wszelkim złem jakie mnie czeka na tej ścieżce życiowej. Dopomóż mi być niezmiennym w swoich myślach.Również proszę cię o pokorę, zdrowie, rozwiązanie trudnych sytuacji oraz o twoja opiekę - a także za całą moją rodzinę. Amen

Asia |

Dziękuję Ci Jezu za cudowne uratowanie życia mojej przyjaciółki.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij