Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych są pomocą w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego je wykorzystujemy oraz jak je zabezpieczamy, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług strony www.strazhonorowa.pl. Są to dane, które wpisujesz do formularza kontaktowego, formularza „Prośby i podziękowania”, formularza wpisowego dla dzieci i dorosłych, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie w tzw. plikach cookies.

Jaki jest cel przetwarzania i czas przechowywania danych?
Celem zbierania Twoich danych jest konieczność podtrzymania korespondencji, a czas ich przechowywania wynosi 5 lat.

Jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi?
Posiadasz prawo zażądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz także uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Administratorem.

O czym zapewnia Administrator?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Zbierane dane są przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

W celu zabezpieczenia Twoich danych przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione i ochrony przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz środków bezpieczeństwa.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij