Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką prywatności zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci zobacz»


Komentarze widoczne są dopiero po zaakceptowaniu przez administratora.
Prosimy, by nie wysyłać kilkukrotnie próśb o tej samej treści. 


  

Halina |

Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry
Anny o zdrowie,oraz szczęśliwą rodzinę i zdrowe dzieci dla niej. Dziękuję.

Mariola |

Prosze w inencji dzieci chorych na autyzm o poprawe ich funkcjonowania i wydostanie sie z tej niepelnosprawnosci. Chwala Panu Jezusowi.

Czesława |

Panie Jezu Twoje Serce jest pełne miłości ,proszę dotknij mojej głowy ,ulecz moje dolegliwości ,które utrudniają moje życie .Bardzo proszę o cierpliwość i o radość życia.Jestem członkiem NSPJ.Świeta Mario Małgorzato wstaw się za mnie.

Wojciech Julian |

Dziękuję Ci Panie, że otoczyłeś mnie moją Rodziną i Twoją Obecnością. Dziękuję Tobie Panie Jezu. Jednocześnie proszę o opiekę nad tymi, którzy czują się samotni a nawet opuszczeni.

Maria40 |

Pozwól Panie prosić o modlitwę dla mojej babci która ma 92 lata jest chora w szpitalu jest w Honorowej straży Twego Najświętszego Serca Racz Panie Uzdrowić Ją Pozwól aby jeszcze pobyła ze mną,a gdy jej czas będzie i będziesz chciał ją przyjąć do siebie Panie nie moja ,lecz Twoja wola niech się stanie Niepokalane Serce Maryi, najczystsze pomiędzy sercami wszystkich stworzeń i miłością ku Sercu Jezusa najbardziej gorejące, a względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś u Serca swego Syna, naszego Zbawiciela, łaski, o które Ciebie proszę.

Naucz nas, Matko, otwierać serca na tę Miłość, która jest w Sercu Jezusa i obcować w Nim w prawdzie i miłości, jak Ty czyniłaś od pierwszego FIAT, i zawsze czynisz. Przybliżaj Straż Honorową do Boskiego Serca Twego Syna, które jest „źródłem wszelkiej pociechy” dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących.

Niech za Twoim pośrednictwem, o Matko, Serce Chrystusa będzie Królem serc w rodzinach, Ojczyźnie i w całym świecie. Niech będzie zjednoczeniem i naszym pokojem. Amen.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!
Najświętsze Serce Jezusa, błogosław nam!

Krzysztof |

Panie Jezu, wiem że może źle robię zadając się ze Świadkami Jehowy i słuchać ich kazań, ale chciałem Ciebie prosić o to żeby jak najszybciej przyszło mi wezwanie do ZUSu i żebym dostał na kolejne "3" lata Rentę Socjalną. Kocham Cię i proszę o to.

elizabet |

proszę Najświętsze Serce Jezusowe za moim synem o Mądrość Bożą i Bojazn Bożą

marta |

Proszę o modlitwę za syna Macieja, o nawrócenie i łaskę spowiedzi świętej, wyrwanie z narkomanii i oddalenie złego towarzystwa

Edyta |

Blagam aby Wojtek sie do mnie jutro odezwał i chcial jechać ze mna w środę. Błagam i proszę

Paweł |

Panie Jezu proszę o dobre relacje z koleżanką Jagodą. Proszę o to żebyśmy byli dobrymi przyjaciółmi i żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij