Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

Przesyłając prośby i podziękowania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z polityką prywatności zawartą na https://www.strazhonorowa.pl/polityka-prywatnosci zobacz»


Komentarze widoczne są dopiero po zaakceptowaniu przez administratora.
Prosimy, by nie wysyłać kilkukrotnie próśb o tej samej treści. 


  

Jan Gajewski |

W imię Pana Jezusa oraz przez Przenajświętsze Jego Rany prosimy Boże Ojcze i Duchu Święty o zdrowie,o przebaczenie grzechów, o błogosławieństwo, o cud w jednej sprawie, o ochronę od zła w każdej postaci.

Grażyna |

Przez wstawiennictwo siostry Marii od Najświętszego Serca proszę o potrzebne łaski dla całej rodziny, o zdrowie dla mamy i pani Marii oraz o dar nieba dla zmarłej cioci Eli.

waldemar |

Serdecznie proszę o łaskę dla wszystkich, aby moc Twej miłości Jezu zagościła w sercach wszystkich Polaków i ludzi na świecie.
Przemień nasze serca według Serca Twego.
Niech nasze serca Twe Serce pochłonie.
Ty nam Króluj Chryste na serc naszych tronie.

Alicja |

Siostro Mario wstaw się za mną do Bożego Serca o pomyślne rozwiązanie bardzo trudnej i skomplikowanej sprawy, zatruwającej moje życie.

Agnieszka |

Szczęść Boże,

Serdecznie proszę o łaskę pracy w Lublinie dla mnie i mojego Narzeczonego, o niezachwianą miłość dla nas oraz o zdrowie dla mojej Mamy Eli.

mąż Michał |

Matko Boża proszę Cię o opiekę i o łaskę nawrócenia dla mojej Żony. Uproś u Syna Twego potrzebne łaski dla niej, powrót do Boga, przemianę życia i serca, uzdrowienie duszy. Proszę o modlitwę o uwolnienie od obciążeń i zniewoleń pokoleniowych. Proszę aby Dobry Bóg nauczył ją na nowo miłości i niech doprowadzi ją do opamiętania się a nie sądów i sporów małżeńskich, abyśmy żyli w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. Oddal z naszego małżeństwa zdradę, nienawiść i zawziętość. Matko Boża kocham moją Żonę mimo, iż trwa już nasz proces rozwodowy. Pomóż nam naprawić wszystko to co złe. Błagam Cię o pomoc. Amen

Jan |

Boże Ojcze proszę przebacz nam nasze grzechy, Duchu Święty natchnij nas Swoją łaską we ważnej sprawie, a w imię Pana Jezusa proszę o obfite błogosławieństwo dla rodziny. Maryjo, wypraszaj nam wszystko o co prosimy. Amen.

Katarzyna |

O otwarcie serca Wojtka i decyzję o małżeństwie ze mną.

Marzena i Robert Graczyk |

Prosimy o modlitwę o poczęcie i narodzenie dziecka.

Aneta |

Proszę o modlitwę za wstawiennictwem s.Marii o łaskę uratowania mojego małżeństwa, aby miłość która nas połączyła święty węzłem małżeńskim, odrodziła się i rozkwitła. Żeby moc tej miłości zawładnęła: serce, umysł i mowę mojego męża, aby siła tej miłości sprawiła, żeby mój mąż rozstał się z kochanką i powrócił do mnie i do naszych dzieci. Proszę o Boże błogosławieństwo dla naszej rodziny.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij