Kartki ze stargardzkiego kalendarza

Stargard: wprowadzenie relikwii św. Małgorzaty Marii

6 stycznia 2020 r. – spotkanie opłatkowe

Podczas Mszy św. o godz. 930 sprawowanej przez naszego opiekuna ks. proboszcza Krzysztofa Wąchałę SChr modliliśmy się za naszą wspólnotę, szczególnie dziękując za dwadzieścia pięć lat posługi zelatorskiej Ireny Kaczmarek, która 1 stycznia 2020 r. przekazała przewodzenie wspólnocie następczyni zel. Bożenie Siemińskiej. Po zakończeniu Mszy św. ksiądz proboszcz, wręczając dyplom uznania, podziękował byłej zelatorce za jej wkład w życie parafii i wspólnoty strażowej. Pani Irenie podarowano bukiet z dwudziestu pięciu róż, a każda z nich była symbolem jednego roku służby Sercu Pana Jezusa i drugiemu człowiekowi. Zebrani na Mszy św. parafianie i członkowie Straży Honorowej nagrodzili panią Irenę gromkimi brawami, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność. Członkowie Arcybractwa podziękowali długoletniej zelatorce za opiekę, poświęcony czas, wspólne pielgrzymowanie, a przede wszystkim za miłość do Serca Jezusowego, świadectwo wiary i modlitwy.

Następnie odbyło się spotkanie wigilijne. Ksiądz proboszcz przeczytał fragment Ewangelii, podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Nie zabrakło słodkości oraz śpiewu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, na którym grała pani Izabela Trejgis. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze.

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-z-zycia-1.jpg9 kwietnia 2020 r. – Wielki Czwartek

Z uwagi na epidemię koronawirusa i z powodu zarządzenia wydanego przez władze państwowe odnośnie do udziału w nabożeństwach i Mszach św. w wielkoczwartkowej Godzinie Świętej o godz. 2100 w ciemnicy udział wzięło tylko pięć osób: ks. prob. Krzysztof Wąchała SChrdk. Krzysztof Zubek SChr, zel. Bożena Siemińska oraz Józefa Dziki i Renata Kotłowska – członkinie Straży Honorowej NSPJ.

13 maja 2020 r. – Msza św. z okazji stulecia kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque

Podczas Mszy św. o godz. 1200, która zgromadziła naszą wspólnotę, dziękowaliśmy za kanonizację „świętej od Serca Jezusowego” i patronki Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz poświęcił nowy zegar strażowy oraz wizerunek św. Małgorzaty Marii, przy którym modliliśmy się litanią, prosząc, abyśmy na wzór naszej patronki potrafili czcić Jezusowe Serce.Zegar i wizerunek św. Małgorzaty Marii zawisły w kaplicy Serca Jezusowego.

11 czerwca 2020 r. – uroczystość Bożego Ciała

Aby okazać wdzięczność za obecność Jezusa w Eucharystii, w uroczystość Bożego Ciała wyruszyliśmy w uroczystej procesji po Mszy św. o godz. 930. Przeszliśmy z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta, świadcząc prawdę, że „Pan Jezus nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju” – jak uczył nas św. Jan Paweł II.To właśnie przy stargardzkim pomniku papieża Polaka zatrzymaliśmy się z ostatnią stacją eucharystycznej procesji. Przed Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy tam również za obchodzone w tym roku stulecie urodzin św. Jana Pawła II oraz 33. rocznicę jego wizyty na ziemiach Pomorza Zachodniego.Ksiądz proboszcz podziękował uczestnikom za wspólną modlitwę i za dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Wyraził również wdzięczność dla tych wszystkich, którzy pomogli w organizacji procesji Bożego Ciała i przygotowali piękne ołtarze. Ołtarz Straży powstał dzięki pracy Józefy Dziki i Renaty Kotłowskiej, a kwiaty dostarczyły również Maria Michalczyk, Maria Kosiedowska i Danuta Dobrzalska.tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-z-zycia-3.jpg

19 czerwca 2020 r. – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest szczególnym świętem dla Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ – naszej wspólnoty, której członkowie codziennie przez jedną, ustaloną przez siebie godzinę, nie przerywając aktualnych zajęć, w skupieniu adorują w duchu Najświętsze Serce Jezusa. Tego dnia podczas Mszy św. o 1200 ks. proboszcz poświęcił odrestaurowaną figurę Serca Jezusa oraz przyjął do wspólnoty nowych członków: Wandę Sudoł i Irenę Zajączkowską. Po Mszy św. wzięliśmy udział w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

24 czerwca 2020 r. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

W tym dniu świętowaliśmy parafialny odpust ku czci patrona naszego kościoła. Świątynia jest najstarszym istniejącym w Stargardzie miejscem kultu. Od blisko 75 lat funkcjonuje tu parafia pw. św. Józefa z posługą duszpasterską księży i braci Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W parafii obecne jest także Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-z-zycia-2.jpgW 2003 r. św. Jan Chrzciciel został patronem Stargardu; w dniu odpustu minęło również 777 lat, od kiedy miasto otrzymało magdeburskie prawa miejskie. Obecność św. Jana Chrzciciela w Stargardzie trwa nieprzerwanie od założenia miasta; jest stale obecny, mimo że zmieniali się stargardzianie. Bez względu na różnorodność żyjących tu ludzi św. Jan łączył i łączy wszystkie pokolenia.

W uroczystościach odpustowych oprócz licznie zgromadzonych parafian i mieszkańców Stargardu udział wzięli prezydent miasta Rafał Zając wraz z zastępcą Ewą Sową, poseł Michał Jach oraz starosta stargardzka Iwona Wiśniewska. Mszy św., którą koncelebrowali kapłani zakonni i diecezjalni z ks. drem Januszem Posadzym, dziekanem dekanatu Stargard-Wschód, przewodniczył wieloletni proboszcz naszej parafii ks. dr Jarosław Staszewski SChr – kustosz szczecińskiego Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz diecezjalny dyrektor Arcybractwa Straży Honorowej.

19 września 2020 r. – VII Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium Serca Jezusowego w Szczecinie

Na pielgrzymkę udaliśmy się wraz przedstawicielami Arcybractwa z sąsiednich parafii pod przewodnictwem ks. Ryszarda Kaczora SChr. Po przywitaniu pielgrzymów przez ks. dra Jarosława Staszewskiego – diecezjalnego dyrektora Arcybractwa – uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i w Różańcu. O godz. 12 rozpoczęła się uroczysta Msza św. zakończona aktem poświęcenia Bożemu Sercu Arcybractwa Straży Honorowej.tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-z-zycia-4.jpg

11-14 października 2020 r. – uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

W dniach 11-14 października 2020 r. w parafii św. Józefa we Stargardzie miały miejsce uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia był lokalny ośrodek Straży Honorowej NSPJ.

11 października 2020 r. – niedziela informacyjna

Po każdej Mszy św. członkinie Straży Honorowej dyżurujące przy przygotowanej przez nas ekspozycji dotyczącej św. Małgorzaty Marii i naszej wspólnoty rozdawały foldery oraz materiały informacyjne związane z uroczystością.

12 i 13 października 2020 r. – „Wieczory przy Bożym Sercu”

Duchowym przygotowaniem do uroczystości były „Wieczory przy Bożym Sercu”. Przyświecało im przesłanie św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Wszystko z Boga, nic ze mnie; wszystko Bogu, nic sobie; wszystko dla Boga, nic dla mnie”. Spotkania rozpoczynaliśmy modlitwą różańcową, której towarzyszyły rozważania zaczerpnięte z modlitw i nauk świętej. Modlitwę poprowadził ks. proboszcz Krzysztof Wąchała SChr, a poszczególne dziesiątki odmawiały członkinie bractwa.

Głównym wydarzeniem wieczorów była Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Bogusław Kozioł SChr. Ksiądz rekolekcjonista przybliżył nam kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, oraz prywatne objawienia Rozalii Celakówny w świetle intronizacji Bożego Sercaw narodzie polskim. Wieczory przy Bożym Sercu kończyliśmy Litanią do św. Małgorzaty Marii Alacoque.

14 października 2020 r. – wprowadzenie relikwii do kościoła

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-z-zycia-5.jpgWprowadzenie relikwii do kościoła miało miejsce na zakończenie obchodów roku jubileuszowego stulecia kanonizowania przez papieża Benedykta XV św. Małgorzaty Marii Alacoque – patronki Straży Honorowej NSPJ. Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się procesja, którą otwierał krzyż, a za nim poczty sztandarowe bractw: z Sanktuarium Serca Jezusowego w Szczecinie, z kościoła filialnego w Klępinie oraz z parafii gospodarzy; następnie szła służba liturgiczna, członkowie strażowej wspólnoty z zapalonymi świecami, delegacja z relikwiami w osobach: Bożena Siemińska – zelatorka, Eugenia Mondalska (fundatorka relikwiarza), Stanisława Masłowska. Procesję zamykali kapłani celebrujący Mszę św.: ks. Krzysztof Wąchała SChr (proboszcz miejsca), ks. Krzysztof Antoń SChr (proboszcz parafii Chrystusa Króla w Stargardzie), ks. Jan Dziduch SChr (proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie), brat Tomasz Dylla SChr (z Sanktuarium Serca Jezusowego ze Szczecina) oraz księża z tutejszej parafii: Wojciech Kułach SChr i Przemysław Syguła SChr. W czasie procesyjnego wejścia zgromadzeni śpiewali pieśń Święta Małgorzato.

Po umieszczeniu relikwiarza na specjalnym miejscu w prezbiterium zel. Bożena Siemińska przywitała patronkę następującymi słowami: „Święta Małgorzato Mario Alacoque, z wielką nadzieją i Bożą radością w sercu witamy cię w naszej parafii w znaku twoich relikwii. Wpatrzeni w twoje niezwykłe świadectwo życia i wiary, umocnieni twoim wstawiennictwem, pragniemy trwać przy Sercu Jezusa i przy Niepokalanym Sercu Maryi.

Powiernico Bożych tajemnic, któraś w Najświętszym Sercu Jezusa doznawała wielkiej radości i zachowała nadzieje w doświadczeniach, wspomagaj nas we wszystkich naszych trudnościach. Otwórz nasze serca na miłość i miłosierdzie naszego Zbawiciela. Rozpal w sercach naszych ogień Bożej miłości. Wyzwól w nas coraz głębszą miłość braterską.

Miej w swej opiece Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci, polską i stargardzką młodzież, oręduj u Pana za nami wszystkimi, którzyśmy zawierzyli Jezusowemu Sercu. Kieruj nasze serca ku wszystkiemu, co dobre, święte i szlachetne, oraz tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/stargard-4.jpgnapełniaj je żywą wiarą i niezachwianą nadzieją”.

Następnie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Wąchały SChr. W czasie homilii ks. proboszcz, cytując słowa Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego SChr, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, podkreślał: „Trzeba mówić często o Najświętszym Sercu Jezusowym. Wzywajcie wiernych do Jego czci i miłości oraz do przejmowania się Jego uczuciami [...]. Wzorem do naśladowania niech będzie nam św. Małgorzata Maria, która sama bezgranicznie miłując to Najświętsze Serce, nie szczędziła heroicznych często ofiar, byle tylko szerzyć Jego królestwo w sercach ludzkich. Pan Jezus polecił jej, by naśladowała Jego życie, pełne umartwienia, którym żyje w Eucharystii” (I. Posadzy, Cześć Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Jezusowego).

Mszę św. zakończyło uroczyste odśpiewanie Hymnu Straży oraz przeniesienie relikwii przez ks. proboszcza w asyście zel. Bożeny Siemińskiej i Eugenii Mondalskiej do kaplicy Serca Jezusowego i umieszczenie relikwiarza w relikwiarium (ufundowanym przez członka Bractwa św. Józefa – Andrzeja Gierę i jego małżonkę Małgorzatę, którzy w tym dniu modlili się w intencji swojego małżeństwa i rodziny z okazji 31. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego).

Cieszymy się bardzo, że w naszej świątyni zagościła na stałe patronka Arcybractwa, wzór miłości do Serca Jezusa, nasza orędowniczka przed Bogiem.

zel. Bożena Siemińska

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij