Konspekty katechez

Wiemy, jak ważne jest, by docierać do nowych pokoleń i głosić królestwo Bożego Serca wśród dzieci i młodzieży, aby nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa stało się jednym z filarów ich wiary i spokojną przystanią w tych niespokojnych czasach. Być może zasiane teraz ziarno zaowocuje w przyszłości decyzją o wstąpieniu do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Prezentujemy zatem pomoce dla katechetów z prośbą, by udostępniać je w środowiskach nauczycielskich.

Serdecznie dziękujemy zelatorce diecezjalnej z diecezji bielsko-żywieckiej mgr Agnieszce Bieniek, członkiniom Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ i zaprzyjaźnionym pedagogom za opracowanie konspektów katechez dla klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych o Bożym Sercu i Arcybractwie Straży Honorowej NSPJ.

Autorzy konspektów: mgr Dorota Ślezińska i mgr Agnieszka Bieniek
Pomoce dydaktyczne: mgr Anna Musiał i mgr Małgorzata Kozioł

Konspekty w rozszerzeniu pdf są dostępne pod tym linkiem.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij