ŻYJMY WEDŁUG DUCHA

Ukochani w Zmartwychwstałym Panu,

przybliżanie się do tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozwala zaczerpnąć światła nie tylko dla naszej wiary, lecz także codziennego postępowania. Z wiary w zmartwychwstanie rodzi się bowiem wielkanocna moralność, gdyż oprócz zmartwychwstania ciała, które nastąpi w dniu ostatecznym, musi się też dokonać zmartwychwstanie serca – a to ma miejsce każdego dnia i sprawia, że żyjemy „według Ducha”, w mocy, chwale i wolności dzieci Bożych. Wypełnienie zadania w dziele zbawienia uwarunkowane jest jednak przejściem przez śmierć. „Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli” (Rz 8,13). Istnieje więc życie według ciała, będące w rzeczywistości śmiercią, i istnieje także śmierć czy raczej umartwienie, będące w rzeczywistości życiem. Zmartwychwstanie oznacza przejście przez to umartwienie – powiedzenie „nie” nienasyconym pragnieniom naszego starego „ja”, spragnionego przyjemności oddalających nas od woli Bożej. Tymczasem moralność wielkanocna, wypływająca ze zmartwychwstania Chrystusa, polega na postępowaniu zgodnym z wolą Bożą, według Ducha, w nowości życia.

Nasze świąteczne życzenia, Ukochani Bracia i Siostry wielkiej Rodziny Straży Honorowej, wyrażamy słowami św. Pawła Apostoła: Bądźcie ludźmi duchowymi, którzy potrafią miłować bez obłudy oraz wyprzedzać się w okazywaniu czci jedni drugim. Bądźcie płomiennego ducha, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom braci. Cieszcie się z tymi, którzy się weselą, i płaczcie z tymi, którzy się smucą. Wspomagajcie tych, którzy są słabi w wierze, bez roztrząsania ich wątpliwości i osądzania. Nie bądźcie wyniośli, lecz ponad wszystko miłujcie, ponieważ miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa (por. Rz 12, 9-15, 13,8).

Współczesny świat potrzebuje nowych, wolnych ludzi, którzy dostrzegą jego ciche pragnienie uczestniczenia w chwale Boga i staną się głosicielami Jego nadziei. Tylko ten, kto rzeczywiście zmartwychwstał z Chrystusem, jest w stanie pomóc innym, by i oni powstali z martwych. 

Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy wszystkich swymi dobrodziejstwami!

Z wyrazami szacunku i miłości

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Krakowie

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij