ZNAK BOŻEJ MIŁOŚCI

W sobotę 14 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Franciszka Salezego przy klasztorze sióstr wizytek w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla zelatorów Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z archidiecezji krakowskiej i jej najbliższych okolic. Było to pierwsze tego typu spotkanie po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi. Podczas wydarzenia, w którym wzięło udział ok. 90 osób, naszymi gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: Luiza Organek, Magda Prokopczuk i Hubert Szczypek.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 1100 pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Zimończyka SCJ, Dyrektora Krajowego Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Polsce. W Liturgię Słowa włączyli się zel. Mieczysław Jóźwicki z Pszowa oraz zel. Dorota Trestka z Bielska-Białej, a oprawę muzyczną zapewnił nam Michał Niemiec – krakowski organista i kompozytor.

Podczas homilii ksiądz dyrektor mówił o zadaniach zelatorów i członków Straży Honorowej NSPJ – zadaniach, jakie powinniśmy podjąć w 2023 r. w obecnym świecie, który w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo się zmienił przez pandemię, kryzys gospodarczy i wybuch wojny w Ukrainie: „Być może w nowych trudnościach zewnętrznych nosimy w sobie fałszywy obraz Boga – Boga, który nas opuścił, Boga, który nie jest miłością, który zostawił nas samych sobie. Trzeba ten obraz odrzucić […]. Bóg w tajemnicy swojego Wcielenia jeszcze raz chce Ci powiedzieć, że Cię kocha, nawet jeśli już to słyszałeś, chce Ci to przypomnieć. Bóg Cię kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie od tego, co się przytrafiło w Twoim życiu” – podkreślał ksiądz dyrektor. Jako członkowie Straży Honorowej NSPJ „mamy być przede wszystkim apostołami, świadkami miłości poprzez naszą działalność. To jest nasze zasadnicze zadanie w Chrystusowym Kościele. Mamy stać się czynnym znakiem Jego miłości pośród ludzi, pośród naszej codzienności. […] Każdy z nas nosi już doświadczenie zbliżania się do Jezusa, do Jego Najświętszego Serca i każdy z nas stara się uczynić swoje serce na wzór Serca Jezusowego, […] ale pamiętajmy, że to Jezusowe Serce było przede wszystkim przepełnione wielką miłością do Ojca […] i do ludzi. Miłość to jest ta najważniejsza cnota, przez którą upodabniamy się do Jezusowego Serca” – wyjaśniał ks. Krzysztof Zimończyk.

Po homilii odbyło się uroczyste przyjęcie do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa dwóch nowych członkiń z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Chełmku.

Po zakończeniu Mszy Świętej przyszła kolej na drugą część naszego spotkania – uroczystą agapę w pobliskim domu kultury. Gdy już wszyscy zajęliśmy miejsca przy stołach, odmówiliśmy wspólną modlitwę i wysłuchaliśmy słowa, które skierowała do obecnych siostra dyrektor Maria Bernadeta Wysocka VSM. Następnie miała miejsce zasadnicza część spotkania: uczestnicy łamali się ze sobą opłatkiem i składali życzenia pomyślności na nowy rok. Wspólne kolędowanie zostało ubogacone przez przepiękne dźwięki organów i klarnetu. Po posiłku wysłuchaliśmy wystąpienia Luizy Organek, przedstawicielki Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, która opowiedziała zebranym o inicjatywie Forum Bractw i badaniach naukowych przeprowadzanych właśnie nad polskimi bractwami i fraterniami (więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: https://forumbractw.pl).Po końcowej modlitwie i błogosławieństwie uczestnicy spotkania opłatkowego wrócili do domów.

Życzymy zarówno tym, którzy odwiedzili nas w Krakowie, jak i wszystkim innym zelatorom i członkom Straży Honorowej NSPJ błogosławieństwa Bożego Serca w nowym roku. Niech obdarza Was potrzebnymi łaskami, napełnia pełną zapału gorliwością w szerzeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i wytrwałością, by codziennie wiernie trwać przy eucharystycznym Sercu Jezusa w Godzinie Obecności i ukazywać swoim świadectwem Bożą miłość do ludzi.

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ  

Galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na naszym Facebooku

tl_files/zdjecia/Oplatek2023/oplatek2023-02.jpgtl_files/zdjecia/Oplatek2023/oplatek2023-01.jpg  tl_files/zdjecia/Oplatek2023/oplatek2023-04.jpgtl_files/zdjecia/Oplatek2023/oplatek2023-03.jpg 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij