ROK Z BOŻYM SERCEM

Eucharystia daje życie

"Pan Jezus w swej nieskończonej miłości stale zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego z naszym utrudzeniem i obciążeniem i znaleźli ukojenie, kształtując nasze serca na wzór Jego Serca cichego i pokornego (por. Mt 11,28-29).

Na to zaproszenie odpowiedzieli w sposób szczególny Polacy u progu odzyskania niepodległości. Po konsekracji jezuickiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, która miała miejsce 29 maja 1921 roku, pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, przy udziale licznych wiernych ze wszystkich stron naszej ojczyzny, 3 czerwca 1921 roku dokonali w Krakowie poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W 100. rocznicę tego wydarzenia, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 11 czerwca 2021 roku podczas Mszy św. o 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, wraz z całym episkopatem dokona aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem tego samego dnia poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, którymi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce.

Aby się do tego przygotować, proponujemy konkretne materiały do wykorzystania w pierwsze piątki miesiąca, jak również w czasie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chcielibyśmy, aby służyły one pomocą w osobistym, małżeńskim, rodzinnym, parafialnym, a w końcu narodowym poświęceniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świadomi naszych grzechów, chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania. Chcemy również odnowić nasze serca, ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne.

Jubileusz i przygotowanie do niego może być dla nas wszystkich okazją do odnowienia duchowego i moralnego naszego narodu i Kościoła. Odnowienia przez stałe pogłębianie więzi z naszym Zbawicielem, przez otwarcie na Jego miłość i obietnice, które nam przekazał przez św. Małgorzatę Marię Alacoque".

Słowo wstępne o. Jarosława Paszyńskiego SJ, prowincjała Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego

Serdecznie zachęcamy do lektury pełnej treści Zeszytu specjalnego do programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2020/2021. Plik w formacie pdf można pobrać z naszej strony, klikając w link, który znajduje się poniżej.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij