ZE ŚWIĘTYMI PRZY BOŻYM SERCU

Pielgrzymka 2022

W sobotę 18 czerwca br. odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę pod hasłem: „Ze świętymi przy Bożym Sercu”. Po dwóch latach, kiedy ze względu na obostrzenia pandemiczne w pielgrzymce brały udział jedynie delegacje ośrodków strażowych, członkowie Arcybractwa mogli wreszcie spotkać się w większym gronie u tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnikom patronowali święci, którzy w tym roku obchodzą swoje jubileusze, a którzy są szczególnie związani z kultem Bożego Serca: św. Franciszek Salezy (400. rocznica śmierci), św. Joanna Franciszka de Chantal (450. rocznica urodzin) oraz św. Małgorzata Maria Alacoque (375. rocznica urodzin).

Pielgrzymka rozpoczęła się o 1000 wspólnym odśpiewaniem Godzinek o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, które poprowadził kompozytor i organista Michał Niemiec. Następnie referat wygłosiła s. dyr. Maria Bernadeta Wysocka OVM. Opierając się na teoriach autorytetów teologicznych i doktorów Kościoła, mówiła o chrześcijańskiej przyjaźni duchowej, która jest najwyższą formą miłości: „Chrześcijańska przyjaźń powinna brać początek w Chrystusie, rozwijać się zgodnie z wolą Chrystusa i dzięki Chrystusowi dochodzić do swojej pełni. W przyjaźni odsłania się wnętrze, wewnętrzne sanktuarium, najbardziej intymną przestrzeń w sobie. Chrystus nazywając siebie przyjacielem odsłania przed nami swoje Serce. Duchowość Serca Pana Jezusa, litania do Jego Serca jest starym i sprawdzonym podręcznikiem przyjaźni”. Taka właśnie chrześcijańska przyjaźń łączyła św. Franciszka Salezego i św. Joannę Franciszkę de Chantal i zaowocowała powstaniem Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Po odczytaniu listu do Ojca Świętego Franciszka, napisanego w imieniu uczestników pielgrzymki, świadectwa wygłosili zelatorzy Straży Honorowej NSPJ, którzy zgodzili się podzielić doświadczeniem i opowiedzieć o życiu wspólnot strażowych w swojej parafii i diecezji. W spotkaniu poprowadzonym przez dr Natalię Gorczowską uczestniczyli: zel. Maria Sobota z Krakowa, zel. Halina Graboń z Jarosławia oraz zel. Tomasz Felczyński z Woli Rzędzińskiej.

O godz. 1330 pątnicy wyruszyli na Wały Jasnogórskie, gdzie odbyła się Droga krzyżowa ze św. Franciszkiem Salezym, św. Joanną Franciszką de Chantal i św. Małgorzatą Marią Alacoque. Nabożeństwo poprowadził ks. dyr. Krzysztof Zimończyk SCJ, a rozważania odczytali: zel. Andrzej Czich z Rudy Śląskiej, zel. Agnieszka Bieniek z Milówki oraz dwie członkinie z tamtejszej wspólnoty.

Z kolei o godz. 1500 członkowie Straży Honorowej NSPJ wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Podczas homilii powiedział m.in.: „Nasza dusza zatonie w Najświętszym Sercu Pana Jezusa wtedy, kiedy ustawicznie inwestować będziemy w wieczność – to znaczy budować królestwo Boże, podejmując codzienne obowiązki, uświęcając je i dedykując Panu Bogu poprzez intencję ofiarowania wszystkiego, co niesie czas, ze względu na miłość do Jezusowego Serca, w duchu wynagrodzenia i w duchu oddania należnej czci”. Ksiądz biskup podkreślił także, że członkowie Straży Honorowej NSPJ muszą nieustannie trwać przy Bożym Sercu: „Trzeba, aby nasze kolana jak najczęściej były zgięte przed Bogiem na adoracji. Trzeba, aby nasze serca były skupione na Jego obecności w Bożym słowie, w Najświętszym Sakramencie, w znaku Bożego Serca. Trzeba, abyśmy mimo pośpiechu, którym naznaczone jest nasze życie, nie targowali się z Panem Bogiem o minuty, ale ofiarowali Mu cały czas, jaki tylko możemy; abyśmy przeżywali w Jego obecności każdą chwilę, od Eucharystii, od pacierza, od Godziny Obecności począwszy, aż po całe nasze pielgrzymowanie”.

Warto zaznaczyć, że owocem pielgrzymki było wstąpienie w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa 47 osób z całej Polski, które przyjęli do Arcybractwa ks. bp Stanisław Salaterski i ks. dyr. Krzysztof Zimończyk SCJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oprawy liturgicznej, świadectw, rozważań Drogi krzyżowej oraz tym, którzy uczestniczyli w wydarzeniu – zarówno osobiście, jak i łącząc się z nami duchowo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij