WZNIEŚMY WZROK KU KRZYŻOWI

W parafii św. Marcina w Sierakowicach na Kaszubach dnia 13 marca 2021 r. została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa pomocniczego diecezji pelplińskiej Arkadiusza Okroja z okazji 158. rocznicy powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa we Francji. W uroczystości uczestniczyła Straż Honorowa z parafii św. Jakuba w Człuchowie oraz z parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie. Pozostałe wspólnoty – ze Zblewa, Kartuz i Bytowa – łączyły się z nami duchowo. W Mszy św. koncelebrowanej z ks. biskupem uczestniczyli: ks. Tadeusz Knut, proboszcz z par. św. Marcina w Sierakowicach, gdzie Straż Honorowa powstała w 3 sierpnia ubiegłego roku, ks. kan. Tomasz Juchniewicz z Kiełpina oraz ks. prob. Robert Mayer z Człuchowa w asyście diakona Mateusza Rzepkowskiego.

Ks. bp Arkadiusz w homilii powiedział: „Przychodzimy do kościoła i słyszymy słowa: «W górę serca». Mamy wyjść stąd podniesieni na duchu, unieść wzrok ku krzyżowi. Trudno nam oderwać uwagę od swojego ja i spojrzeć w górę, spojrzeć w twarz Temu, w którym my pokładamy nadzieję, w którym wszyscy kiedyś znajdziemy ratunek. Zdrowie jest ważne, ale wcale nie najważniejsze; najważniejsze jest zbawienie. Co z tego, że ktoś umrze zdrowy, jeśli nie będzie zbawiony. Mamy pięknie żyć, by nie bać się śmierci i byśmy kiedyś rzeczywiście, patrząc Jezusowi w oczy, przeszli przez bramę krzyża – przez Bramę. On jest bowiem Bramą, a nie ścianą. Kochani, patrzmy zatem na Jezusa, oderwijmy się na chwilę od naszych myśli, od trosk, od tego, co nas obecnie rozprasza. Nawet od grzechów się oderwijmy, bo tego chce Chrystus.

tl_files/aktualnosci/sierakowice-rocz158-1.jpg

Trzeba się nawracać, trzeba przerwać kontemplację zła i odważyć się, by wznieść oczy, by kontemplować Syna Człowieczego wywyższonego na krzyżu. Wielu to czyniło, jak słyszeliśmy, przez 158 lat korzystając z tej pięknej propozycji i charyzmatu Straży Honorowej NSPJ. Cieszymy się z odnowienia tego charyzmatu tu, w Sierakowicach, a także w Kiełpinie i Człuchowie oraz wielu innych parafiach. Początkiem Straży Honorowej była Golgota i mamy tam troje pierwszych członków, choć jeszcze legitymacji nie mieli w kieszeni, bo to była Maryja, Maria Magdalena i św. Jan. Tu widzimy istotę realizowanego charyzmatu Straży Honorowej. To właśnie ta trójka pośród jadu zła, zamętu, lęku wzniosła oczy ku temu, który był na krzyżu, i kontemplowała Jezusa wywyższonego dla naszego zbawienia. Wpatrujmy się w Jego przebite Serce, które jest źródłem ocalenia dla człowieczeństwa, spragnionego miłosierdzia. To w Nim jest nasze zbawienie, On jest tym Lekarzem, na którego trzeba patrzeć. To On nas może uratować. Na Golgocie rozpoczął proces formacji ludzkich serc. Ci, którzy wpatrywali się w przebite Serce wiszącego na krzyżu Syna Człowieczego, rozpoczęli formację serc, która trwa przez wieki aż do dzisiaj”.

Prośmy zatem patronów Straży Honorowej NSPJ, aby nasze serca były zawsze przy Sercu Jezusa. Prośmy o to: Najświętszą Maryję Pannę, św. Józefa – zwłaszcza w roku 2021, który jemu jest poświęcony, św. Franciszka Salezego, św. Franciszka z Asyżu, św. Małgorzatę Marię Alacoque i dzisiejszą patronkę – założycielkę Straży Honorowej NSPJ siostrę Marię od Najświętszego Serca Bernaud. Módlmy się o jej beatyfikację słowami:

„Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości, użycz łaski wyniesienia do chwały ołtarzy wielkiej Twojej czcicielki i apostołki, siostry Marii od Najświętszego Serca – założycielki Straży Honorowej. Za jej przyczyną proszę o… (podajmy swoją intencję). Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, spraw, aby przykład życia siostry Marii od Najświętszego Serca pomagał mi odnajdywać i wiernie wypełniać świętą wolę Twoją. Pragnę wynagradzać za grzechy wszystkich ludzi oraz nieustannie wielbić Twoje niezmierzone miłosierdzie i Twoja niepojętą miłość. Amen”.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom spotkania Straży Honorowej NSPJ w Sierakowicach, a szczególnie ks. bpowi Arkadiuszowi, kapłanom, delegacjom strażowym z diecezji pelplińskiej, zelatorce Marii Labudzie i paniom ze Straży Honorowej w Sierakowicach, które przygotowały poczęstunek w salce katechetycznej dla zaproszonych gości. W przyszłym roku zobaczymy się 13 marca w Człuchowie, dokąd zaprasza nas wszystkich ks. prob. Robert ze Strażą Honorową NSPJ z tamtejszej parafii. Niech żyje Jezus zawsze w sercach naszych!

Ks. Tadeusz Knut 

 

Pełną transmisję z Mszy Świętej można obejrzeć w serwisie Youtube: 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij