WITAMY CIĘ W ZNAKU RELIKWII

Wprowadzenie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque

W dniach 11-14 października 2020 r. w parafii św. Józefa we Stargardzie miały miejsce uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia był lokalny ośrodek Straży Honorowej NSPJ.

11 października 2020 r. – niedziela informacyjna

Po każdej Mszy św. członkinie Straży Honorowej dyżurujące przy przygotowanej przez nas ekspozycji dotyczącej św. Małgorzaty Marii i naszej wspólnoty rozdawały foldery oraz materiały informacyjne związane z uroczystością.

12 i 13 października 2020 r. – „Wieczory przy Bożym Sercu”

Duchowym przygotowaniem do uroczystości były „Wieczory przy Bożym Sercu”. Przyświecało im przesłanie św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Wszystko z Boga, nic ze mnie; wszystko Bogu, nic sobie; wszystko dla Boga, nic dla mnie”. Spotkania rozpoczynaliśmy modlitwą różańcową, której towarzyszyły rozważania zaczerpnięte z modlitw i nauk świętej. Modlitwę poprowadził ks. proboszcz Krzysztof Wąchała SChr, a poszczególne dziesiątki odmawiały członkinie bractwa.tl_files/aktualnosci/stargard-1.jpg

Głównym wydarzeniem wieczorów była Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Bogusław Kozioł SChr. Ksiądz rekolekcjonista przybliżył nam kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, oraz prywatne objawienia Rozalii Celakówny w świetle intronizacji Bożego Sercaw narodzie polskim. Wieczory przy Bożym Sercu kończyliśmy Litanią do św. Małgorzaty Marii Alacoque.

14 października 2020 r. – wprowadzenie relikwii do kościoła

Wprowadzenie relikwii do kościoła miało miejsce na zakończenie obchodów roku jubileuszowego stulecia kanonizowania przez papieża Benedykta XV św. Małgorzaty Marii Alacoque – patronki Straży Honorowej NSPJ. Po modlitwie różańcowej rozpoczęła się procesja, którą otwierał krzyż, a za nim poczty sztandarowe bractw: z Sanktuarium Serca Jezusowego w Szczecinie, z kościoła filialnego w Klępinie oraz z parafii gospodarzy; następnie szła służba liturgiczna, członkowie strażowej wspólnoty z zapalonymi świecami, delegacja z relikwiami w osobach: Bożena Siemińska – zelatorka, Eugenia Mondalska (fundatorka relikwiarza), Stanisława Masłowska. Procesję zamykali kapłani celebrujący Mszę św.: ks. Krzysztof Wąchała SChr (proboszcz miejsca), ks. Krzysztof Antoń SChr (proboszcz parafii Chrystusa Króla w Stargardzie), ks. Jan Dziduch SChr (proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie), brat Tomasz Dylla SChr (z Sanktuarium Serca Jezusowego ze Szczecina) oraz księża z tutejszej parafii: Wojciech Kułach SChr i Przemysław Syguła SChr. W czasie procesyjnego wejścia zgromadzeni śpiewali pieśń Święta Małgorzato.

tl_files/aktualnosci/stargard-3.jpgPo umieszczeniu relikwiarza na specjalnym miejscu w prezbiterium zel. Bożena Siemińska przywitała patronkę następującymi słowami: „Święta Małgorzato Mario Alacoque, z wielką nadzieją i Bożą radością w sercu witamy cię w naszej parafii w znaku twoich relikwii. Wpatrzeni w twoje niezwykłe świadectwo życia i wiary, umocnieni twoim wstawiennictwem, pragniemy trwać przy Sercu Jezusa i przy Niepokalanym Sercu Maryi.

Powiernico Bożych tajemnic, któraś w Najświętszym Sercu Jezusa doznawała wielkiej radości i zachowała nadzieje w doświadczeniach, wspomagaj nas we wszystkich naszych trudnościach. Otwórz nasze serca na miłość i miłosierdzie naszego Zbawiciela. Rozpal w sercach naszych ogień Bożej miłości. Wyzwól w nas coraz głębszą miłość braterską.

Miej w swej opiece Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci, polską i stargardzką młodzież, oręduj u Pana za nami wszystkimi, którzyśmy zawierzyli Jezusowemu Sercu. Kieruj nasze serca ku wszystkiemu, co dobre, święte i szlachetne, oraz napełniaj je żywą wiarą i niezachwianą nadzieją”.

Następnie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Wąchały SChr. W czasie homilii ks. proboszcz, cytując słowa Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego SChr, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, podkreślał: „Trzeba mówić często o Najświętszym Sercu Jezusowym. Wzywajcie wiernych do Jego czci i miłości oraz do przejmowania się Jego uczuciami [...]. Wzorem do naśladowania niech będzie nam św. Małgorzata Maria, która sama bezgranicznie miłując to Najświętsze Serce, nie szczędziła heroicznych często ofiar, byle tylko szerzyć Jego królestwo w sercach ludzkich. Pan Jezus polecił jej, by naśladowała Jego życie, pełne umartwienia, którym żyje w Eucharystii” (I. Posadzy, Cześć Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Jezusowego).tl_files/aktualnosci/stargard-4.jpg

Mszę św. zakończyło uroczyste odśpiewanie Hymnu Straży oraz przeniesienie relikwii przez ks. proboszcza w asyście zel. Bożeny Siemińskiej i Eugenii Mondalskiej do kaplicy Serca Jezusowego i umieszczenie relikwiarza w relikwiarium (ufundowanym przez członka Bractwa św. Józefa – Andrzeja Gierę i jego małżonkę Małgorzatę, którzy w tym dniu modlili się w intencji swojego małżeństwa i rodziny z okazji 31. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego).

Cieszymy się bardzo, że w naszej świątyni zagościła na stałe patronka Arcybractwa, wzór miłości do Serca Jezusa, nasza orędowniczka przed Bogiem.

zel. Bożena Siemińska

Więcej o działalności wspólnoty Straży Honorowej NSPJ w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie znajdziecie w zakladce "Z życia ośrodków". 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij