WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE

Chrystus zmartwychwstał

Niech żyje Jezus!

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

Chrystus zmartwychwstał! To radosna nowina, która przez wieki rozbrzmiewa w Kościele Świętym, a dziś również w naszych sercach. Przez sakrament chrztu także i my zmartwychwstaliśmy w Jezusie, przechodząc ze śmierci do życia, z niewoli grzechu do wolności, jaką daje miłość. Wiara w zmartwychwstanie Pana i nadzieja, którą przyniósł, to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować innym ludziom. Powtarzajmy słowa: „Chrystus zmartwychwstał!” przede wszystkim przez świadectwo życia. Ta radosna wieść powinna być widoczna na naszym obliczu, w uczuciach, postawach czy sposobie, w jaki traktujemy innych.

Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, kiedy Jego światło rozjaśnia ciemne chwile naszego życia i możemy dzielić się nim z innymi ludźmi. Kiedy potrafimy uśmiechać się z tymi, którzy się uśmiechają, i płakać z tymi, którzy płaczą. Gdy idziemy u boku tych, którzy są smutni i którym grozi utrata nadziei. Kiedy opowiadamy o naszym doświadczeniu wiary tym, którzy poszukują sensu życia i szczęścia. Poprzez naszą postawę, świadectwo, życie mówimy: „Chrystus zmartwychwstał!” Niech więc Wielkanoc – wydarzenie przynoszące radykalną nowość w historii świata i każdego człowieka – będzie świętem przebudzenia i duchowego odrodzenia.

Szczególną okazją ku temu jest przeżywany obecnie jubileusz 350-lecia Wielkich Objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque, podczas którego możemy czerpać ze zdroju Jezusowego Serca, zapalać zobojętniały świat żarem Chrystusowej miłości oraz pociągać innych do poznania i pokochania Bożego Serca, dającego ludziom zbawienie.

Zjednoczeni duchowo w przeżywaniu Misterium Paschalnego, serdecznie dziękujemy Wam, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, za zaangażowanie w szerzenie idei naszego Arcybractwa oraz rozprowadzanie materiałów strażowych. Ufamy, że Ofiara Eucharystyczna odprawiana w kościele sióstr wizytek w Krakowie w Niedzielę Wielkanocną 31 marca o 1030w intencji Waszej i Waszych rodzin jeszcze bardziej umocni naszą więź, abyśmy wspólnie całym swoim życiem śpiewali radosne Alleluja!

Oddani w Sercu Jezusa  
Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ  

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij