„WIADOMOŚCI" PISANE WDZIĘCZNOŚCIĄ

Okładka czasopisma strażowego

Francuski eseista Jean de la Bruyère sformułował następującą myśl: „Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesadna wdzięczność”To właśnie wdzięczność za wybranie naszego narodu, by stał się „drugą ojczyzną kultu Serca Jezusa”, towarzyszyła spotkaniu członków Arcybractwa podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę, o czym piszemy w najnowszym numerze „Wiadomości" (art. Marii Soboty Pielgrzymka wdzięczności). Obok wdzięczności obecna była również troska, by wszystko „co nosimy w sercach szło w parze z tym, co ludzie obserwują w naszych czynach, słowach i działaniach”, o czym przypomniał w homilii bp Stanisław Salaterski (art. Odpowiedzieć miłości s. 7). Świętowanie jubileuszu 250-lecia ustanowienia święta Bożego Serca na polskich ziemiach znalazło także swój oddźwięk w licznych parafiach. Na łamach naszego czasopisma W naszym życiu strażowym prezentujemy relacje kilku z nich.

W artykule Rekolekcje zelatorskie – szkołą Serca Jezusowego zel. Józef Orzeł stwierdza: „Rekolekcje dla zelatorów Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa to życiodajne szukanie prawdy o istocie Bożego Serca, to poznawanie i zgłębianie Jego istnienia i oddziaływania Jego cnót na człowieka”. Jak widać niosą one dla uczestników bogactwo przeżyć duchowych. Równie cenne w praktyczne wskazówki jest opracowanie zel. Małgorzaty Balcerzak z serii Posłani, aby odnowić świat – tym razem poświęcone rodzinie.

Skarbczyku Małego Rycerza można znaleźć krótkie świadectwa wspólnot z innych kontynentów naszego globu potwierdzające zasadność przyjmowania dzieci do Straży Honorowej NSPJ. Może staną się one zachętą dla polskich ośrodków, podobnie jak fakt zakupu płyty zespołu dziecięco-młodzieżowego „Serduszka” ze Szczecina.

Obfitość materiału tekstowego sprawiła, że postanowiliśmy powiększyć ilość stron obecnego numeru. Ufamy, że niewielka różnica w cenie nie będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym, a zaprezentowane treści przyniosą wiele duchowej radości.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij