UKOCHANI W SERCU ZBAWICIELA

Niech żyje Jezus!

Z Jego Serca płynie nieustanny hymn czci, uwielbienia, miłości, a jeden taki akt Słowa Wcielonego nieskończenie więcej przynosi chwały Trójcy Świętej, aniżeli hołdy niezmierzonej liczby światów, choćby w każdym z nich istniały miliony aniołów […] Słowo Przedwieczne wyniosło to człowieczeństwo ponad chóry aniołów, aż do Bożego Majestatu, bo dusza Jezusa Chrystusa jest duszą Boga, Jego ciało – Ciałem Boga, Serce – Sercem Boga. Nie dziwne więc, że aniołowie śpiewają Mu w Betlejem i służą na pustyni, że ludzie padają przed Nim na kolana i że Jego Ciało oraz Jego Serce cześć Boską odbiera”. Te refleksje św. Józefa Pelczara uświadamiają nam potęgę i majestat Bożej miłości do człowieka, której rozważanie powinno chronić nas od grzechu oraz skłaniać do zdobywania cnót Serca Jezusowego i wnikania w Jego wnętrze, by jeszcze gorliwiej rozszerzać Jego królestwo na ziemi.

Życzymy zatem, aby okres Narodzenia Pańskiego był przepełniony odczuwalną obecnością Emmanuela, który po raz kolejny przyjdzie z otwartym Sercem, aby nasza radość była pełna i hojna. Obdzielajmy nią nasze rodziny, środowiska pracy, wspólnoty religijne i wzbudzajmy nadzieję i wiarę w sercach zagubionych i poszukujących prawdziwego sensu życia. Wszystko, co potrzebne jest do szczęścia, znajdą w Tym, który w betlejemską noc narodził się z Najświętszej Maryi Panny i rodzi się każdego dnia w sercach spragnionych miłości Boga.

Dołączamy również nasze codzienne modlitwy, a zwłaszcza świąteczną Ofiarę Eucharystyczną sprawowaną w naszym kościele 26 grudnia 2018 r. o godz. 1700 w intencjach księży opiekunów, zelatorów, członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich rodzin, i zachęcamy do korzystania z darów roku jubileuszowego 150-lecia istnienia Straży Honorowej na polskiej ziemi.

                                                                                         Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij