UCZYNKI MIŁOŚCI

Po wakacyjnych miesiącach, z odnowionym sercem, wprowadzajmy w czyn rady s. Marii od Najświętszego Serca, naszej Założycielki:

Nic bardziej nie przynosi Bogu chwały, nic bardziej nie jest dla nas korzystne, jak częste uczynki miłości! Nic też bardziej nie cieszy Pana Jezusa – gdyż On jest Miłością! Św. Augustyn powiedział: „Kochaj i czyń co chcesz”. Rzeczywiście, miłość jest streszczeniem wszelkich praw, szczytem doskonałości i rozkoszą ziemi, która kiedyś nas czeka w niebie.

Ażeby kochać, trzeba czerpać ze Źródła Miłości, którą jest Jezus. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7,37). Pragnienie kochania jest już miłością. Będzie to możliwe przy Sercu gorejącym miłością i miłosierdziem, gdzie osiągniemy zdolność realizacji uczynków miłości. Po wzbudzeniu pragnienia miłości trzeba podjąć praktykowanie żarliwych aktów miłości. Tylko Jezus może dać nam miłość. Jeśli złożymy w Nim naszą nadzieję nauczy nas sposobów przemiany naszych najmniejszych uczynków w porywy serca. Nieustannie przenośmy się w myślach do Jezusowego Serca.

Kiedy z rozpaczą dostrzegamy naszą jałowość, ubóstwo, brak gorliwości, która przecież mogłaby nas pociągnąć ku dobru, a zamiast tego, postępujemy bez serca, hojności i małodusznie, możemy niezwłocznie dokonać aktu miłości: pochłonie on niczym ogień słomę naszą niedoskonałość.

Ogień Boży może zapalić się i stale płonąć w naszych sercach jedynie pod warunkiem, że będzie podsycany przez nieustanne akty miłości, hojności i drobne ofiary. Stanie się to łatwe jeśli zrodzi się w nas piękno, szlachetność i zrozumienie ceny pojedynczego aktu miłości. Wszystkie bogactwa i piękno świata nie są w stanie rywalizować z wartością, jaką ten jeden uczynek przyniesie duszy, tego, który go wypełni!

Rywalizujmy odważnie, lecz także wytrwale, aby udowodnić naszą miłość do Pana Jezusa, poprzez nasze zdecydowane postępowanie, ale również przez wewnętrzne natchnienie, które ożywiają i podtrzymują nasze pragnienie miłości! Jak św. Augustyn możemy tyle razy ile jest to potrzebne powtarzać myśl: „O Miłości nieznana, o Miłości, która nie jesteś kochana, daj się poznać, daj się ukochać! lub każdą inną modlitwę, która wyraża nasze pragnienie kochania i odwzajemniania się miłością za Miłość!

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij