U POCZĄTKU NOWEGO ROKU

Św. Maria Magdalena

Św. Grzegorz Wielki, papież i Doktor Kościoła, powiedział o niej w jednej ze swoich homilii: „Z jaką siłą miłość rozżarzyła duszę tej kobiety, która nie oddaliła się od grobu Pana nawet w chwili, gdy uczniowie go opuścili. Szukała Tego, którego nie mogła znaleźć, płakała, szukając, i rozpalona przez ogień miłości płonęła pragnieniem ujrzenia Tego, którego uważała za zabranego. To dlatego dane jej było Go zobaczyć – jej, która została, by Go szukać – bo skuteczność dobrego dzieła zależy od wytrwałości. […] Wytrwała w poszukiwaniach i dlatego musiała znaleźć. Z powodu oczekiwania wzrosły jej pragnienia, które dzięki temu mogły się zrealizować. Oczekiwanie zwiększa święte pragnienia. Jeśli oczekiwanie ustaje, oznacza to, że pragnienie nie było prawdziwe”.

2. W siódmym roku pontyfikatu papieża Piusa XI opublikowana została encyklika Miserentissimus Redemptor o powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. W 2018 r. mija 90 lat od tego wydarzenia. O rocznicy zasygnalizowaliśmy w rozesłanym wcześniej kalendarzu. Teraz podajemy do Waszych rąk samą encyklikę zachęcając do zgłębienia jej treści, która nawiązuje m.in. do życzeń Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie.

3. W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. O znaczeniu Ducha św. jako daru Serca Jezusowego napisał już papież Pius XII w swojej encyklice o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego Haurietis aquas: „Dar Ducha Świętego jest pierwszym wymownym znakiem Jego szczodrej miłości, od chwili, gdy triumfalnie zasiadł po prawicy Ojca. [...] Duch Święty Pocieszyciel, będąc osobową miłością Ojca względem Syna i Syna względem Ojca, został posłany przez nich obydwu i przybrawszy postać ognistych języków wlał w dusze apostołów całe bogactwo Bożej miłości i innych darów nadprzyrodzonych. Wylanie tej miłości jest również darem Serca Jezusowego. «W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte» (Kol 2,3). Miłość jest darem Serca Jezusa i Jego Ducha, który jest Duchem Ojca i Syna. Z tego Ducha zrodził się Kościół i za Jego sprawą rozszerza się cudownie wśród narodów pogańskich”. Niech najbliższy rok będzie czasem odkrywania na nowo Osoby Ducha Świętego i Jego darów. Czasem nawiązywania osobistych relacji z Nim, a także we wspólnocie wiernych.

4. Zachęcamy do nabywania i rozprowadzania materiałów naszego Arcybractwa, zwłaszcza czasopisma „Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”. Wśród zalewu publikacji świeckich bądźmy apostołami treści katolickich. Wszystkim, którzy podejmują trud rozprowadzania naszych wydawnictw, serdecznie dziękujemy i zapewniamy o modlitwie wdzięczności podczas comiesięcznych Mszy św. odprawianych w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij