TWEGO PANOWANIA NAM TRZEBA

W sobotę 19 czerwca br. już po raz trzydziesty szósty Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziło się na ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze. W tym roku myślą przewodnią spotkania było hasło: „Twego panowania nam trzeba”, zaczerpnięte z odmówionego sto lat temu aktu poświęcenia Polski Bożemu Sercu. Ze względu na pandemię koronawirusa w pielgrzymce wzięły udział jedynie delegacje z poszczególnych diecezji, a pozostali członkowie łączyli się z pątnikami duchowo dzięki transmisjom w radiu i telewizji.

Pragnąc podziękować za jubileusz stulecia zawierzenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezus i za odnowienie tego aktu 11 czerwca br., członkowie Straży Honorowej wzięli udział we Mszy Świętej dziękczynno-błagalnej o godz. 1330 pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Podczas homilii wyjaśniał on: „Nasze wołanie jest nie tylko kontynuacją dzieł duchowych, które podejmuje Kościół, podejmują biskupi w Ojczyźnie i na całym świecie. Jest też potrzebą serca wypływającą ze świadomości, że jako uczniowie Pana Jezusa, jako wierzący, żyjemy w państwach, których rządzący mają różne zapatrywania i często kierują się zupełnie innymi zasadami niż Ewangelia i prawo Boże. […] Znając zatem naszą kondycję jako chrześcijan, wołamy: Twego panowania nam trzeba, Panie Jezu, niezależnie od ofert, propozycji i pokus świata”.

Podczas spotkania modlitewnego po Mszy Świętej, poprowadzonego przez ks. Krzysztofa Zimończyka SCJ, Dyrektora Krajowego Arcybractwa, członkowie Straży Honorowej złożyli dziękczynienie za wszelkie łaski, jakimi Najświętsze Serce Pana Jezusa obdarowało nasz naród podczas minionego stulecia, oraz za to, iż Jezus od ponad 150 lat powołuje Polaków, by czuwali przy Jego Sercu w Godzinie Obecności, składając Mu cześć, miłość i wynagrodzenie. Pełni wdzięczności za bezmiar darów dla naszej Ojczyzny i wszystkich jej dzieci członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa odśpiewali także Litanię do polskich świętych, prosząc, byśmy za ich przyczyną nieustannie odnawiali swoją miłość do Boga.

Następnie konferencję wygłosił o. Robert Więcek SJ – Dyrektor Apostolstwa Modlitwy. Powiedział on m.in.: „Wdzięczność jest darem od Pana Boga przypominającym mi o miłości. […] Ludzie wdzięczności wiedzą, że każdy dar ma swoją geografię i swoją historię. Trzeba poznać fundamenty. Nie można zawiesić drzewa w powietrzu i żądać, żeby rosło. Ono ma swoje korzenie. A drzewo członka Arcybractwa ma swoje korzenie w Bożym Sercu. Nie może ich mieć gdzie indziej. To drzewo zasadzone nad strumieniem miłości i miłosierdzia, który wypływa ze zranionego Serca Pana Jezusa. Dlatego, moi drodzy, spróbujcie sięgnąć do aktu odmówionego w tym roku w Krakowie i zobaczyć, ile tam jest wdzięczności Bożemu Sercu za wszystko, co nam daje”.

O godz. 1600 przedstawiciele Arcybractwa poprowadzili różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rozważania wygłosił ks. prob. Tadeusz Knut, Dyrektor Diecezjalny z diecezji pelplińskiej, a kolejne dziesiątki różańca odmówili członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z parafii św. Marcina z Tours w Sierakowicach oraz z parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy.

Tegoroczna pielgrzymka była „wyśpiewaniem dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski, które wypłynęły z Serca Jezusa” – jak podkreśliła s. dyr. Maria Bernadetta Wysocka OVM. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oprawy liturgicznej, spotkania modlitewnego i rozważań różańcowych oraz tym, którzy uczestniczyli w wydarzeniu – zarówno osobiście, jak i łącząc się z nami duchowo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij