TRZECI WYMIAR DZIAŁANIA

Powróćmy zatem raz jeszcze do słów ks. biskupa: „Wspomnieć należy o trzecim wymiarze naszego działania, by upodobnić własne serca do Niepokalanego Serca Maryi, by sprawić, aby blask Serca Bożego był w nas dostrzegalny. Jest to troska, dobroć i miłosierdzie okazywane drugiemu człowiekowi. To czyny miłosierdzia weryfikują nasze chrześcijańskie życie. Czyny, które mówią, że jesteśmy przemienieni przez Serce Jezusa, to takie działania, jakich nie wstydziłby się sam Chrystus, a zatem: podany chleb, otwarty dom, życzliwy uśmiech do zgnębionego, strapionego człowieka. Trzeba dbać, aby było to obecne w naszej codzienności. Godziny spędzone przed Najświętszym Sakramentem, Godzina Obecności przy Sercu Bożym musi sprawiać, abyśmy później, idąc do człowieka, mieli mu coś dobrego, pięknego, Bożego do zaofiarowania, by przez to i w nim przybyło nadziei, wiary w lepsze jutro, chęci do przemieniania siebie i świata, w którym jesteśmy. Straż Honorowa znowu może to wezwanie, tę szansę uczynić swoistą misją ewangelizacyjną.

Często w parafiach oprócz róż różańcowych nie ma zbyt wielu grup, nieraz tylko Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeżeli więc pojawiają się jakieś problemy, w ich rozwiązywaniu nie może nas zabraknąć, zwłaszcza gdy są to sprawy wymagające miłosierdzia, życzliwości, obecności przy bliźnim – strapionym, doświadczonym, obarczonym cierpieniem.

Czasem brakuje nam chętnych, którzy by pomnażali szeregi Straży Honorowej, ale jeżeli zaprosimy swoich bliskich do prac i działań podejmowanych dla Bożej chwały, dla drugiego człowieka, może się okazać, że przez ręce, które nam ofiarują, ich serca podobnie jak nasze zaczną pragnąć bliskości z Panem Bogiem”.

Tak jak powiedział ks. bp Stanisław Salaterski, nasze starania o nowych członków Straży Honorowej należy rozpocząć od najbliższych: współmałżonka, dzieci, wnuków. Trzeba ich „zarazić” troską o chwałę Bożego Serca, angażując w różne przedsięwzięcia strażowej wspólnoty.

Życzymy, aby ostatnio przygowane przez nas materiały pobudzały do refleksji i modlitwy, a także do nowych działań apostolskich.

Z modlitwą - Dyrekcja Arcybractwa

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij