TRZECI KWARTAŁ ŚWIĘTOWANIA

Wspaniałą pamiątką 150-lecia byłaby inicjatywa, której myślą przewodnią jest zachęcenie przynajmniej jednej osoby spośród naszych rodzin, znajomych, przyjaciół, środowisk pracy czy nauki do wstąpienia w szeregi Straży Honorowej NSPJ. Czasami takie odważne „zaproszenie” może zmienić „na lepsze” życie osoby, do której się zwracamy  ̶  bo to przecież Chrystus zaprasza, my natomiast jesteśmy tylko Jego pomocnikami.

W czasach największego rozkwitu nasza organizacja liczyła 180 tys. członków, teraz zaś jest ich zaledwie 20 tys. Mamy więc do czego dążyć! Zachęcamy wszystkich, aby poszukiwanie nowych kandydatów do wspólnot było troską nie tylko zelatorów, ale również każdego, komu na sercu leży rozwój i przyszłość ośrodków.

Przekazujemy Wam też kalendarz na 2020 rok, który jest zapowiedzią czekających nas wkrótce kolejnych jubileuszy. Są to trzy setne rocznice:

 ̶  poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa 27 lipca 1920 przez prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora w obecności Episkopatu Polski,

 ̶  kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque 13 maja 1920 r. dokonanej przez Benedykta XV,

 ̶  urodzin św. Jana Pawła II 18 maja 1920 r.

Z pewnością będziemy o nich obszerniej mówić w następnym roku, ale warto uwzględnić te wydarzenia już we wrześniu, ustalając roczny grafik pracy formacyjnej.

Zachęcamy też do sprawniejszego organizowania się w swoich diecezjach. Oddolne inicjatywy osób świeckich mogą mieć duży wpływ na decyzje duchownych. W niektórych diecezjach od lat organizowane są dni skupienia dla zelatorów z poszczególnych ośrodków, jak również dni skupienia dla członków Straży Honorowej NSPJ. Jest to dobra okazja, aby się poznać oraz wspólnie pracować nad dobrym funkcjonowaniem wspólnot strażowych. Może dzięki temu uda się znaleźć nowych księży dyrektorów diecezjalnych tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Warto jednoczyć siły i wspólnie realizować nowe pomysły. Oby było ich jak najwięcej. Tego Wam, ukochani, życzymy i o to też się codziennie modlimy.

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij