TRIUMFALNE ZWYCIĘSTWO CHRYSTUSA

Ukochani w Sercu Jezusa Siostry i Bracia,

Baranek paschalny

     Wsłuchani w dźwięki wielkanocnych dzwonów uświadamiamy sobie triumfalne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią oraz Jego pełną mocy obecność pośród nas. Zmartwychwstanie Pańskie nie jest przecież tylko wydarzeniem z przeszłości, ale „zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. .... Jest to siła nie mająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak jest tak samo pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później przynosi owoc. Na wyrównanym polu pokazuje się znów życie, uporczywe i niezwyciężone. Jest wiele złych rzeczy, jednak dobro zawsze wraca, wyrasta i szerzy się. Codziennie w świecie rodzi się piękno, wskrzeszone i umocnione nawałnicami historii. Wartości pojawiają się ponownie w nowych formach i rzeczywiście człowiek odrodził się wiele razy z sytuacji, które wydawały się nieodwracalne. Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewangelizator jest narzędziem tego dynamizmu” (Papież Franciszek, adhort. apost. Evangelii gaudium, 276). Kto się więc oddaje Bogu z miłością, przynosi obfity owoc. Naszym zadaniem jest więc, by wszystkim głosić Dobrą Nowinę, nieść płomień wiary, stawać się budulcem w Bożych rękach do wznoszenia królestwa w sercach ludzkich, przekazywać dalej rytm Jezusowego Serca.

     Niech Jubileuszowy Rok łaski i okres wielkanocny ożywi zapał apostolski naszych wspólnot strażowych, by gorliwość, pragnienie niesienia innym Chrystusa zarażały wszystkich. Stawajmy się według słów papieża Franciszka „osobami-amforami, by dać pić innym. Niekiedy amfora przekształca się w ciężki krzyż, ale właśnie na Krzyżu Pan oddał się nam jako źródło wody żywej”. Choroby współczesnego świata i Kościoła musimy traktować jako wyzwania, by wzrastać. Nie dajmy się omamić „świętym spokojem”, wraz z którym kończy się twórczość, a rozpoczyna wegetacja. Nie bądźmy jedynie obserwatorami stagnacji Kościoła. Dajmy się pociągnąć Duchowi Świętemu, który „obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą” (adhort. apost. Evangelii gaudium, 259).

     Nie pozostajecie sami w trudzie wzrastania i służby. Pamiętamy o Was Kochani w naszych codziennych modlitwach, zwłaszcza podczas Mszy św. odprawianych co miesiąc w kościele Sióstr Wizytek, których terminy zamieszczamy w każdym numerze „Wiadomości”. Jest to również wyraz naszej życzliwości
i wdzięczności za dobro, którego doświadczamy. Przyjmijcie jako świąteczny dar Mszę św. 20 kwietnia 2014 r. o godz. 17:00, w intencjach Księży Opiekunów Waszych wspólnot, Zelatorów i Członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich rodzin, aby rodzili się w nich nowi kandydaci do naszego Arcybractwa.

Z miłością i oddaniem

Dyrekcja Arcybractwa w Polsce

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij