ŚWIĘTA DARÓW

Niech żyje Jezus!

"Panie Jezu Chryste, Królu miłości i Książę pokoju, króluj w naszych sercach i w naszych domach. Oddal całą potęgę zła i doprowadź nas do udziału w zwycięstwie Twojego Najświętszego Serca".

Św. Jan Paweł II

Ukochani w Sercu Bożym Bracia i Siostry!

Poprzez adwentowe dni coraz bardziej przybliżamy się do Bożego Narodzenia – święta darów. Każdy z nas przyjmując bożonarodzeniowy prezent, odczuwa troskę i miłość innych ludzi, ale równocześnie jest zaproszony, by uczynić z siebie samego dar – podobnie jak Dziecię, które Najświętsza Maryja Panna ukazuje nam w żłóbku. Dla ludzi wierzących podstawą radości związanej z tymi świętami jest fakt, że odwieczne Słowo „stało się ciałem”, bezbronnym Dzieckiem solidarnym z ludźmi słabymi i śmiertelnymi. W Jezusie sam Bóg zbliżył się do nas i pozostaje z nami jako niezrównany dar, który mamy z pokorą przyjmować każdego dnia.

Od owej pamiętnej nocy Jezus nieustannie przychodzi, aby być jak najbliżej człowieka. On, który stworzył wszechświat i jest jego Panem, pragnie znaleźć w naszych ramionach, jak niegdyś znalazł w ramionach Maryi, bezpieczne przyjęcie i ciepło miłości. Gdy przemierzał palestyńskie ścieżki w poszukiwaniu ludzkiej miłości, wypowiedział do uczniów znamienne słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Aby łatwiej można Go było odnaleźć, utożsamia się z każdym, kto jest spragniony dobroci i miłości.

Ukochani, z całego serca życzymy Wam, abyście jako ewangeliczni „błogosławieni”, czyli szczęśliwi, mieli w sobie jak najwięcej z ducha Maryi, Matki Boskiego Dziecięcia – i tak jak Ona przyjęli, rozważali oraz obdarowywali świat Bogiem-Miłością, nosząc Go we własnych sercach. W trudnych czasach pandemii bądźcie świadkami Jego miłości, dzieląc się nią z bliskimi w rodzinie i wszystkimi, których codziennie spotykacie.

Wraz ze świątecznymi życzeniami prosimy przyjąć dar modlitw i Mszy św., która zostanie odprawiona w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie 25 grudnia o godz. 10:30 w intencji Czcigodnych Księży Dyrektorów, Opiekunów, Zelatorów, Członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich Rodzin.

Zjednoczone w kontemplacji Boga-Miłości
Siostry Wizytki

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij