ŚWIATŁO MIŁOŚCI

Boże Narodzenie 2023 r.

Niech żyje Jezus!

Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam, że to serdeczna miłość do człowieka przynagliła Jezusa, aby został jednym z nas. Porzucając chwałę Bóstwa, uniżył się i stał ubogi, aby człowiek mógł się stać bogaty Jego bogactwem. Jezusowe światło oświetliło ziemię, rozpraszając jej mrok i opromieniając swoim blaskiem. Czym jest to światło, jeśli nie łaską Boga, Jego miłością, która „niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11)? Ona to przemienia życie, odnawia historię, uwalnia od zła, napełnia pokojem i radością. Jest całkowicie darmowa wbrew ziemskiej logice. Boża miłość nie podlega negocjacjom. Nie uczyniliśmy bowiem nic, aby sobie na nią zasłużyć, i nigdy nie będziemy w stanie za nią wynagrodzić. Jednak chwała Bożego Dziecięcia nie oślepia, a Jego obecność nie przeraża. Jezus rodzi się ubogi we wszystko, aby nas zdobyć bogactwem swojej miłości.

Łaska jest też synonimem piękna. Tej wyjątkowej nocy w pięknie Bożej miłości odkrywamy na nowo również nasze piękno, ponieważ jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, radośni czy smutni, w Jego oczach jawimy się piękni – nie z powodu tego, co robimy, ale kim jesteśmy. Istnieje w nas piękno nienaruszalne, niezniszczalne, które pozostaje rdzeniem naszego bytu. Jezus przypomina nam o tym w dzień swego narodzenia, z miłością przyjmując nasze człowieczeństwo i czyniąc je swoim – niejako „poślubiając” je na zawsze.

Życzymy, aby Boże Narodzenie było świętem wielkiej wdzięczności. Zbliżmy się wtedy do tabernakulum, do szopki, żłobka, aby podziękować. Przyjmując dar, którym jest Jezus, sami stańmy się darem nadającym życiu sens. To najlepszy sposób na przemienianie świata. Gdy bowiem my się zmieniamy, zmienia się Kościół, historia, społeczeństwo, nasze otoczenie. Czynimy to, co Zbawiciel uczynił tej błogosławionej nocy – zmienił historię przez dar swojego życia.

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij