ŚWIADKOWIE MĄDREGO SŁUCHANIA

Uczestnicy spotkania Straży Honorowej NSPJ diecezji pelplińskiej

W niedzielę 13 marca 2022 r. o godz. 1500 w parafii św. Jakuba Apostoła w Człuchowie, w której prężnie działa wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, została odprawiona Msza św. z okazji 159 r. powstania organizacji, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Arkadiusza Okroja z Pelplina. Mszę św. sprawowali również ks. Tadeusz Knut – Dyrektor Diecezjalny Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa diecezji pelplińskiej, ks. wicedziekan sierakowicki Wojciech Senger z Lini oraz ks. Mateusz Szulc z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku. Było to coroczne diecezjalne spotkanie wspólnot Straży Honorowej. Spośród dziesięciu ośrodków funkcjonujących w diecezji było obecnych osiem: z Dobieszewa, Kiełpina, Kartuz, Lęborka, Zblewa, Sierakowic i Lini. Bytów łączył się z nami duchowo.

Ks. bp Arkadiusz Okroj wspomniał w swojej homilii, „że bez Jezusa krzyż prowadzi do nicości, bezsensu, a z Jezusem krzyż staje się bramą do pełni życia – do wieczności”. Przywołując obraz z góry Tabor, kaznodzieja przypomniał, że jako Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa spotykamy się w Człuchowie w Godzinie Miłosierdzia, by zafascynować się tajemnicą Boga w Trójcy Jedynego, by uczyć się słuchać – przede wszystkim Jezusa. Na tym polega bowiem charyzmat Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: na słuchaniu Jezusa i czuwaniu przy Nim, ponieważ Go kochamy. Mamy być świadkami mądrego słuchania.

Wspominając postać założycielki Straży Honorowej s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud, ks. biskup mówił, że pokochała ona bardzo Pana Jezusa, który z miłością dał się przybić do krzyża i pozwolił przebić swoje Serce dla naszego zbawienia. Siostra Maria pragnęła, byśmy odpowiadali miłością na miłość Boga – tworzyli silny łańcuch osób, które zmieniają się co godzinę oraz pełnią straż, czuwając duchowo przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa, nie odrywając się od swoich zwyczajnych, codziennych zajęć. Wybierając Godzinę Obecności przy Sercu Pana ćwiczymy się w docenianiu daru czasu, który nie może być przestrzenią, w której będziemy bombardowani przez zło. Czas jest nam dany po to, byśmy wzrastali, skupiali się na tym, co nadaje sens naszemu życiu.

Wstąpienie do Straży Honorowej uzdalnia nas do bycia świadkami, do dobrego przeżywania Eucharystii. Dobrze przeżyć Mszę św. to przemieniać swoje serce, doświadczać góry Tabor, zachwycać się pięknem Zbawiciela, który jest obecny pośród nas, odkrywać potęgę łaski, uzdalniającej nas do tego, by Jezus uzdrowił nasze relacje z drugim człowiekiem, czasami bardzo poranione. Dobrze przeżyć Mszę św. to wchodzić w komunię z Chrystusem, trwać z Nim w relacji, by On mnie zmieniał, byśmy żyli w pokoju, którego potrzebuje Ukraina i cały świat. Kończąc homilię, ks. biskup życzył wszystkim czuwającym przy Sercu Pana Jezusa głębszego przeżywania Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary, mającej źródło w Miłości potężniejszej niż wojna, potężniejszej niż śmierć.

Po homilii cztery osoby: uczestnicy spotkania z Lęborka, Lini, Sierakowic oraz ks. proboszcz Robert Mayer z parafii św. Jakuba w Człuchowie zostali przyjęci do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przez ks. dyr. Tadeusza Knuta.

Gdy Msza św. dobiegła końca, zel. Małgorzata Prądzińska, członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z Człuchowa oraz kapłani z parafii św. Jakuba: ks. prob. Robert Mayer, ks. Krystian Feddek i ks. Tomasz Szmaglik zaprosili wszystkich uczestników spotkania (w liczbie ponad stu osób) na poczęstunek do sali bankietowej Kolpinga.

Składam serdeczne Bóg zapłać za miłe przyjęcie, pokrzepiające słowo ks. biskupa Arkadiusza oraz integrację wspólnot Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Człuchowie. Przyszłoroczne spotkanie ośrodków z diecezji pelplińskiej będzie miało miejsce 13 marca w parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie. Niech żyje Jezus zawsze w sercach naszych!

Ks. dyr. Tadeusz Knut

tl_files/zdjecia/Pelplin-13-03-22/18a.png tl_files/zdjecia/Pelplin-13-03-22/08a.jpg

Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć na Facebooku Arcybractwa: https://www.facebook.com/StrazHonorowaPL

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij