STANĄĆ NA SZCZYCIE GOLGOTY

Niech żyje Jezus!

Ukochani w Sercu Jezusa Siostry i Bracia,

zmartwychwstanie Jezusa stanowi fundament naszej nadziei, a równocześnie uczy prawdy o nas samych. Krzyż nie pojawił się tylko na drodze Chrystusa, towarzyszy on także naszemu życiu, które nieuchronnie zmierza ku śmierci. Doświadczamy tej prawdy zwłaszcza w obecnym czasie. Fakt zmartwychwstania pozwala jednak spojrzeć na to z nieco innej perspektywy.

Trudne przeżycia i doświadczenia mogą doprowadzić człowieka do utraty sensu życia, gdyż każdy z nas ma w sobie pragnienie czegoś absolutnego, a musimy zadowalać się tym, co względne. Podobnie jest z doświadczeniem grzeszności. Podejmowany wysiłek doskonalenia samego siebie wydaje się z góry skazany na porażkę, grzech jawi się bowiem jako faktyczny zwycięzca. Prawdziwe wartości często są zwalczane lub traktowane z obojętnością przez współczesny świat. Słowa ludzkie uważamy za skuteczniejsze niż Słowo Boże, a bożki bardziej fascynują niż prawdziwy Bóg.

By zrozumieć ten paradoks, trzeba stanąć na szczycie Golgoty. W życiu Jezusa i w naszym życiu istnieje czas krzyża, w którym, jak się wydaje, miłość została pokonana przez grzech, prawda przez kłamstwo, życie przez śmierć, a obietnice Boże przez pozorną nieobecność Boga. Jednak to nie koniec. Krzyż prowadzi do zmartwychwstania, a z nim wszystko ulega zmianie. Wysiłek życia nie jawi się już jako daremny trud. Zmartwychwstanie Jezusa ukazuje, że mur śmierci i marności tego świata może zostać zburzony. Oczywiście nie każde życie kruszy taki mur, lecz tylko to, które podąża na wzór Jezusowego Serca drogą miłości, oddania siebie i posłuszeństwa Bogu.

Życzmy sobie, abyśmy byli ludźmi otwierającymi się na wiarę w zmartwychwstanie Jezusa – i zarazem nasze zmartwychwstanie – gdyż wtedy doświadczymy radości istnienia. Zbawienie człowieka i świata wciąż pozostaje w rękach miłującego Boga i mimo ataków szatana, pragnącego zniweczyć wyzwolenie człowieka, Boża miłość i wierność są od niego potężniejsze. Niech staną się dla nas niewzruszonym fundamentem nadziei.

Do życzeń dołączamy podziękowania za wszelkie oznaki życzliwości, zwłaszcza w czasie pandemii, a także naszą świąteczną modlitwę podczas Mszy św. 4 kwietnia o godz. 10:30, sprawowanej w kościele sióstr wizytek w Krakowie w intencji księży opiekunów, zelatorów, członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich rodzin.

Z wyrazami szacunku i miłości
Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij