SPRAWIEDLIWY Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE

(z nauczania założycielki Straży Honorowej)

Ziarenko gorczycy

Tym sprawiedliwym, o którym mówi Pan, powinien być i jest z pewnością członek Straży Honorowej. A więc ten sprawiedliwy z wiary żyć powinien. Jest to wielka i głęboka myśl, którą dla pożytku naszych ukochanych braci chcemy szerzej rozwinąć.

Jeśli ciało żyje dzięki pokarmom, które przyswaja, to dusza również, by żyć, musi odżywiać się, odpowiednią, ze względu na szlachetność swej natury substancją, a jest nią wiara. Wiara winna przewodniczyć wszelkim naszym sądom i postanowieniom, pobudzać do wszystkich działań. Wówczas nasze życie stanie się nadprzyrodzone i już tu na ziemi będziemy żyć na sposób niebiański. Każdy chrześcijanin jest powołany do takiego wywyższenia.

Stwórca ofiarował człowiekowi dwa wspaniałe źródła światła: narząd wzroku, który prowadzi go poprzez świat widzialny oraz oczy wiary, które oświetlają mu drogę i kierują jego kroki w stronę królestwa niebieskiego. Jeśli nasze oczy pozostają w mroku, wszystko wokół gaśnie. Jeżeli płomień wiary umiera w duszy, wszystkie pokłady ludzkiego jestestwa ogarnia duchowa ciemność, tracimy rozeznanie tego, co pochodzi od Boga i jesteśmy żałośnie ślepi.

Panie Boże, zachowaj nas od takiego nieszczęścia; ad nobis fidem – przymnóż nam wiary; nie pozwól, by obumarła w nas, naszych braciach, czy w ukochanej Ojczyźnie. W świetle wiary zmienia się punkt widzenia, wszystko staje się sprecyzowane, oświetlone, ponieważ kroczymy w prawdzie. Widzimy prawdziwy cel życia, kruchość i nietrwałość stworzenia, próżność wszystkiego, co nazywa się wyróżnieniem, radością, przyjemnością. Wiara jest najpewniejszą doradczynią, miłą pocieszycielką, przyjaciółką w każdym czasie.

Dusza żyjąca wiarą jest niczym skała; wzburzone fale załamują się u jej podnóży. Jest siłą, podporą dla braci i najpiękniejszym widokiem, jaki może podziwiać niebo i ziemia. Czyż Pan nie powiedział do Apostołów: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: «Przesuń się w morze!», a przesunie się natychmiast” (por. Mt 17,20b) oraz: „Jeśli uwierzycie, zobaczycie chwałę Bożą jaśniejącą w was” (por. J 11,40).

O Boże, jakże wielką łaską jest wiara. Jeszcze raz, drodzy członkowie Straży Honorowej, doceńmy ją pomiędzy wszystkimi innymi darami; to fundament naszego życia duchowego. Żyjmy wiarą w oczekiwaniu królestwa niebieskiego. To ona obiecuje nam tę niebiańską rzeczywistość i właśnie światło wiary nas tam zaprowadzi.

                                                     Siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij