SPOTKANIE PRZY SERCU PANA

Pielgrzymka diecezji sosnowieckiej i krakowskiej

Obchody jubileuszu setnej rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zwieńczone ponowieniem aktu zawierzenia Polski Sercu Jezusowemu, które odbyło się w krakowskiej bazylice oo. jezuitów w czerwcu 2021 roku, stały się dla wielu wspólnot Straży Honorowej, w tym również dla grup z diecezji sosnowieckiej, inspiracją do jeszcze głębszego spojrzenia na Serce Jezusa. Radość całorocznych obchodów jubileuszowych, których przeżywanie na ogół dokonywało się w małych grupach parafialnych, została ostatecznie zwieńczona pielgrzymką do bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Dla pielgrzymów z diecezji sosnowieckiej był to również XXIV Zjazd Diecezjalny Straży Honorowej NSPJ.

Inicjatywa wyjazdu do miejsca szczególnie związanego z kultem Serca Jezusowego zrodziła się spontanicznie. W porozumieniu z Dyrektorem Krajowym Arcybractwa ks. Krzysztofem Zimończykiem SCJ ostatecznie przyjęła ona formę pielgrzymki, przeżywanej w łączności z przedstawicielami wielu grup z archidiecezji krakowskiej i siedleckiej, a także z parafii, gdzie pracują księża sercanie. tl_files/zdjecia/Pielgrzymka-do-Krakowa/IMG-20211019-WA0048.jpg

Program pielgrzymki składał się z dwóch części związanych z dwoma szczególnymi miejscami w Krakowie: z bazyliką oo. jezuitów oraz z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Spotkanie w bazylice rozpoczęło się od powitania przez ks. Krzysztofa Zimończyka SCJ pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski, z których najliczniejszą grupę stanowili pątnicy pochodzący z parafii diecezji sosnowieckiej. Dużą niespodzianką dla wszystkich okazała się obecność przedstawicieli tworzącej się wspólnoty Straży Honorowej z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Włodawy (diecezja siedlecka). Przybyli oni ze swoim proboszczem ks. Dariuszem Parafiniukiem. Podjęli trud wielogodzinnej podróży do Krakowa, połączony dodatkowo z utrudnieniami związanymi ze stanem wyjątkowym na wschodzie Polski. Obecni byli również pielgrzymi Straży Honorowej z Węglówki oraz z innych parafii archidiecezji krakowskiej, m.in z: Mistrzejowic, Nowej Huty, parafii św. Brata Alberta, parafii Dobrego Pasterza oraz kościoła ss. wizytek.

Po powitaniu zostaliśmy oprowadzeni po bazylice Serca Jezusowego przez ojca Stanisława Gronia SJ, który z wielką pasją opowiedział nam o znajdujących się w świątyni mozaikach, obrazach, rzeźbach i epitafiach, które tworzą jej piękno, a równocześnie podkreślają dziedzictwo i historię naszego narodu.

Punktem centralnym krakowskiego zjazdu była Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił słowo Boże ks. Krzysztof Zimończyk SCJ. W koncelebrze wzięli udział księża opiekujący się poszczególnymi grupami. Radością dla całego zgromadzenia liturgicznego był moment przyjęcia nowych kandydatów do Arcybractwa Straży Honorowej. Przyrzeczenie trwania przy Sercu Jezusa w wybranej przez siebie godzinie złożyło siedem osób. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszystkie grupy Straży Honorowej ponownie zostały poświęcone Sercu Jezusa.

Pielgrzymkę zakończyliśmy w sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie wzięliśmy udział w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

ks. Stanisław Gruca SCJ  

tl_files/zdjecia/Pielgrzymka-do-Krakowa/Krakowska-1.jpeg  tl_files/zdjecia/Pielgrzymka-do-Krakowa/Krakowska-2.jpg

tl_files/zdjecia/Pielgrzymka-do-Krakowa/Krakowska-3.jpg  tl_files/zdjecia/Pielgrzymka-do-Krakowa/Krakowska-4.jpg

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij