SŁUŻĄC SERCU JEZUSA

W dniu 24 kwietnia cała wspólnota sióstr prowincji tarnowskiej poprzez przedstawicielki z wszystkich domów odnowiła swoje zaciągnięcie się do Straży Honorowej NSPJ. Ta piękna, podniosła i pełna wzruszeń uroczystość odbyła się w naszym domu prowincjalnym pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Salaterskiego. Towarzyszyli mu Dyrektorzy Krajowi Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ: ks. Krzysztof Zimończyk SCJ (obecny) i ks. Józef Gaweł SCJ (poprzedni).

W swojej homilii ks. biskup przywołał historię Straży Honorowej NSPJ i zwrócił uwagę na potrzebę oraz aktualność takiego sposobu trwania przy Jezusie i wynagradzania za grzechy współczesnego świata. Zachęcił nas do jeszcze większej gorliwości i zapału w praktykowaniu miłości wzajemnej, która jest podstawą wszelkiej pobożności i wszystkich dzieł przez nas podejmowanych. Zwrócił też uwagę na bolesny, bardzo wyraźny spadek wiary we współczesnym świecie i w naszej ojczyźnie, który wyraża się najdobitniej przez oziębłość wobec Boga, Kościoła i drugiego człowieka, a nawet przez profanacje krzyża i Eucharystii. Ksiądz biskup przypomniał słowa nieżyjącego już arcybiskupa Jerzego Ablewicza, który wołał kiedyś, że dzisiaj wiele mówi się o prawach człowieka i się ich broni, a zapomina się i depcze prawa Boga. Stąd właśnie rodzi się wezwanie dla nas – osób poświęconych Bogu, abyśmy trwali przy Sercu Jezusa, które z miłości do nas zostało przebite włócznią żołnierza. Z tego też rodzi się niejako obowiązek bronienia praw Boga i Jego czci.

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/sluzebniczki-3.jpg

Po homilii obecne w kaplicy siostry, przedstawicielki wszystkich wspólnot prowincji tarnowskiej, wypowiedziały słowa odnowienia swojej przynależności do Arcybractwa i zobowiązały się do wypełniania obowiązków, jakie nakłada uczestnictwo w Straży Honorowej i codzienna Godzina Obecności. Na zakończenie Matka Prowincjalna Bronisława Wieczorek odczytała Akt ofiarowania zgromadzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i podziękowała za tę piękną uroczystość.

Zaznaczyła, że nasz akt odnowienia przynależności do Straży Honorowej NSPJ jest wpisany w przygotowanie prowincji do IX Kapituły Prowincjalnej i że przez niego staramy się nawiązać do naszych poprzedniczek, które z gorliwością praktykowały Godzinę Obecności i między innymi w ten sposób wyrażały miłość do Serca Jezusowego. Matka Bronisława przypomniała też, że pierwsze przyjęcie sióstr do Straży odbyło się w Starej Wsi 14 stycznia 1934 roku, bezpośrednio po oddaniu Zgromadzenia Sercu Bożemu, a jego inicjatorką była s. Leonia Nastał, obecnie służebnica Boża, która w latach 1934–1937 przyjęła 950 osób – sióstr i świeckich – do Straży Honorowej.

Modlimy się, aby praktyka Godziny Czuwania trwała nadal w naszym zgromadzeniu, abyśmy z gorliwością pełniły straż przy Sercu Jezusa i te nasze działania przynosiły owoce zarówno dla nas, jak i dla Kościoła oraz całego świata.

s. MP

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/sluzebniczki-1.jpg  tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/sluzebniczki-4.jpg

tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/sluzebniczki-2.jpg  tl_files/zdjecia/z-zycia-osrodkow/sluzebniczki-5.jpg

Galeria zdjęć z uroczystości jest dostępna na stronie sióstr służebniczek z prowincji tarnowskiej

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij