SIŁA ZMARTWYCHWSTANIA

Żyjący Chrystus miłuje nas i ukazuje nam
swe Serce jako źródło naszego odkupienia.

św. Jan Paweł II

Niech żyje Jezus!

Ukochani w Sercu Jezusa Siostry i Bracia,

Wsłuchani w dźwięki wielkanocnych dzwonów, uświadamiamy sobie triumfalne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią oraz Jego pełną mocy obecność pośród nas. Zmartwychwstanie Pańskie nie jest przecież tylko wydarzeniem z przeszłości, ale „zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. […] Jest to siła niemająca sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, złość, obojętność i okrucieństwo, które nie ustępują. Jednak jest tak samo pewne, że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, co wcześniej czy później przynosi owoc. Na wyrównanym polu pokazuje się znów życie, uporczywe i niezwyciężone. […] Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewangelizator jest narzędziem tego dynamizmu” (papież Franciszek).

Niech zatem okres wielkanocny ożywi zapał apostolski naszych wspólnot strażowych, by gorliwość i pragnienie niesienia innym Chrystusa zarażały innych. Stawajmy się – zgodnie ze słowami papieża Franciszka – „osobami-amforami, by dać pić innym. Niekiedy amfora przekształca się w ciężki krzyż, ale właśnie na krzyżu Pan oddał się nam jako Źródło wody żywej”. Choroby współczesnego świata i Kościoła musimy traktować jako wyzwania, by wzrastać. Nie dajmy się omamić „świętym spokojem”, wraz z którym kończy się kreatywność, a rozpoczyna wegetacja. Nie bądźmy jedynie obserwatorami stagnacji Kościoła. Dajmy się pociągnąć Duchowi Świętemu, który „obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą”.

Nie pozostajecie sami w trudzie wzrastania i służby. Pamiętamy o Was, Kochani, w naszych codziennych modlitwach, zwłaszcza podczas Mszy św. odprawianych co miesiąc w kościele Zakonu Nawiedzenia NMP, których terminy zamieszczamy w każdym numerze „Wiadomości”. Jest to również wyraz naszej życzliwości i wdzięczności za dobro, jakiego od Was doświadczamy. Przyjmijcie jako świąteczny dar Mszę św. 9 kwietnia 2023 r. o godz. 1030 w intencjach księży opiekunów Waszych wspólnot, zelatorów i członków Straży Honorowej NSPJ oraz ich rodzin, aby wyłaniali się z nich nowi kandydaci do naszego Arcybractwa.

Z miłością i oddaniem  
Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ  

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij