SERCE WCIELONEGO SŁOWA

Ukochani Członkowie Straży Honorowej NSPJ,

Boże Narodzenie 2013

Nie można pozostać obojętnym wobec tajemnicy, jaką niosą święta Wcielenia Syna Bożego, gdyż: „Słowo przyszło na świat. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Zaświeciło w ciemności, lecz mrok nie przyjął światła. Dlatego przepowiadaniu miłości pozostała droga walki na śmierć i życie. Bóg przyszedł na świat, lecz zatrzymał go mur lanc i tarcz. Kropla po kropli zaczęła spływać Jego święta łaska, ale świat stał się dlań nieprzepuszczalny i jej krople zaczęły spadać bezowocnie w dół… Brakowało sposobu, aby wniknąć we wnętrze świata i przemienić go od samego środka. Brakowało narzędzia, by wyłamać zaryglowane bramy. Wtedy właśnie Bóg stworzył swoje Serce i umieścił je pośrodku świata. Było to serce człowiecze, które znało wszystkie pragnienia i tęsknoty serc ludzkich. Znało kręte ścieżki ludzkiego życia, nagłe przypływy nastrojów, smak gorzkiego szczęścia i szczęśliwej goryczy, jednym słowem wszystko, czego kiedykolwiek zakosztowało ludzkie serce; tego, co najbardziej nierozsądne, oporne na pouczenia, kapryśne serce – organ wierności i zdrady”… I jest tak do dzisiaj, gdyż to „pulsujące Serce porusza wszystko we wszechświecie. Bije Ono ciągle, a Jego uderzenia stwarzają czas i trwanie; Jego potężne, bolesne uderzenia toczą naprzód świat i jego historię. Oto niepokój istnienia; niespokojne jest Serce, zanim nie spocznie we mnie, niespokojne jest moje serce póki nie spocznie w Tobie, nim czas i wieczność nie stopią się w jedno” (Hans Urs von Balthasar, Serce świata).

Niech zatem miłujące Serce Wcielonego Słowa napełni Wasze serca pokojem i radością, uczyni je zdolnymi do otwierania się na Boże natchnienia i potrzeby bliźnich tak, aby każdego dnia mogło dokonywać się
Boże Narodzenie.

Dziękujemy serdecznie za wszelkie oznaki Waszej miłości i życzliwości. Łącząc się w łańcuchu świadczenia sobie dobra odwzajemniamy się naszą modlitwą osobistą, jak również wspólnotową, zwłaszcza 26 grudnia podczas wieczornej Mszy św. o godz. 1700 w intencjach Księży Opiekunów, Zelatorów, Członków Arcybractwa oraz wszystkich bliskich ich sercom. Dziękujmy Bogu za łaski jubileuszowe i dzielmy się nimi z innymi.

Z wyrazami szacunku i miłości

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij