PRZYGOTOWANIE DO ROCZNICY KANONIZACJI

Poniższa modlitwa odmawiana przez kolejne 9 dni (4-12 maja) może być nowenną przed 100. rocznicą kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque 13 maja 2020 r. Proponujemy też dodać zarówno intencje ogólne, jak i osobiste, aby uprosić potrzebne łaski za wstawiennictwem Świętej Apostołki Jezusowego Serca.

Modlitwa jubileuszowa na 100. rocznicę kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque

Święta Małgorzato Mario, umiłowana Uczennico i Powiernico Serca Jezusowego, pragniemy uczcić cię z radością i dziękczynieniem w roku stulecia twojej kanonizacji.

Spadkobierczyni skarbów miłości, obficie wypływających z Najświętszego Serca Pana Jezusa, prosimy cię o wstawiennictwo i opiekę. Niech nasze serca ogarnie płomień Boskiej Miłości. Ty, której serce było zanurzone w Sercu Jezusa, wyproś nam swoją żarliwą modlitwą nawrócenie, uświęcenie i oczyszczenie naszych – wciąż głęboko zranionych – serc.

Posłanniczko Serca Jezusa, gorejącego ogniska miłości, spraw, abyśmy odczuli potrzebę szerzenia czci Bożego Serca wśród naszych bliźnich, gasząc przez to Jego pragnienie.

Czcicielko Bożego Serca, które tak bardzo umiłowało ludzi, rozpal w nas pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu, abyśmy podobnie jak ty pozwolili się spalić niczym świeca w gorejącym płomieniu Jego Eucharystycznej Miłości.

Pocieszycielko Serca zranionego tak wieloma niewdzięcznościami, oziębłością i niewiernością uczniów, wyjednaj nam swoją modlitwą większą gorliwość wynagradzania, abyśmy się stali żywymi świadkami Serca tak pałającego Miłością do wszystkich ludzi.

A gdy zbliży się czas naszego przejścia do Pana, wprowadź nas, pełnych radości, do tego Serca, miejsca naszego wiecznego spoczynku, rozkoszy wszystkich świętych, z którego wiecznie wypływają wody zbawienia. Święta Małgorzato Mario, módl się za nami. Amen.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij