PRZENIKNIĘCI BLASKIEM NAJŚWIĘTSZYCH SERC

Msza św. w bazylice jasnogórskiej

32. Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jasną Górę odbyła się w sobotę 17 czerwca pod hasłem „W Sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki”. Uczestniczyło w niej ponad 3 tys. osób. 

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów przekazał o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Mówił m.in.: „Przybywacie do tego świętego miejsca, aby rozważać słowa św. Jana Pawła II: «W Sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki». Pragniecie oddać chwałę Sercu Jezusowemu przy boku Serca Maryi, które najściślej było z Nim zjednoczone i które jest bramą do Niego. Niech wasza miłość do Serca Jezusowego lśni blaskiem Jego Matki”. 

Centralnym punktem całodniowego spotkania była Msza św. o godz. 15.00 w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego, delegata KEP ds. Arcybractwa, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. „Gromadzi nas Serce Pana Jezusa” – mówił w homilii biskup. „To jest Boża miłość i miłosierdzie, ofiarowane każdemu z nas, potwierdzone męką i śmiercią Pana Jezusa na krzyżu, potwierdzone Jego obecnością w sakramentach świętych, potwierdzone darem Matki Najświętszej, którą dał nam za Matkę, Opiekunkę i Przewodniczkę na całe życie. Boża miłość i miłosierdzie widoczne w Sercu Jezusa, przemieniają nas swoim blaskiem i sprawiają, że choć jesteśmy śmiertelnymi i przemijającymi ludźmi, to jednak w jakiejś mierze w każdym z nas może lśnić blask Serca Chrystusa. W jakiejś mierze świat może poznać Pana Boga przez piękno naszego życia, przez nasze czyny. Ta moc przemieniająca jest obecna w Sercu Jezusa i jest skuteczna w życiu ludzi, którzy się na nią otworzą”. 

„Godziny spędzone przed Najświętszym Sakramentem, Godzina Obecności przy Sercu Bożym musi sprawiać, abyśmy później, idąc do człowieka, mieli mu do zaofiarowania coś dobrego, pięknego, Bożego, by przez to w nim też przybyło nadziei, wiary na lepsze jutro, chęci do przemieniania siebie i świata, w którym jesteśmy. I Straż Honorowa może uczynić z tego wezwania, tej szansy, swoistą misję ewangelizacyjną dla dzisiejszego świata (…) Jeżeli nasza medytacja, nasza bliskość z Jezusem Eucharystycznym, nasze duchowe przeżycia będę konkretne, jeżeli przełożą się na taką ludzkość, dobroć, to myślę, że ludzie odczytają blask Serca Pana Jezusa także w naszym życiu”.  W czasie Mszy św. bp Salaterski odczytał akt poświęcenia się Straży Honorowej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział ks. Józef Gaweł, sercanin, krajowy dyrektor Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. 

Przed Mszą św. w Sali o. Kordeckiego miało miejsce nabożeństwo z uczczeniem relikwii św. Franciszka Salezego oraz referat ks. Jacka Ryłko, salezjanina z Krakowa. Pielgrzymi odprawili także Drogę Krzyżową na jasnogórskich wałach, którą poprowadził ks. Przemysław Gawlas z Bielska-Białej, a rozważania wygłosili zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce. Tradycyjnie podczas pielgrzymki przyjęto też do Arcybractwa nowych członków. 

Pielgrzymi pozostawali na modlitwie na Jasnej Górze do późnych godzin nocnych. Spotkanie zakończono Mszą św. z dziękczynnym Te Deum laudamus.

Zapraszamy do Galerii zdjęć z pielgrzymki.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij