POCZĄTEK NOWEJ NADZIEI

Wielkanoc 2017

Ukochani w Sercu zmartwychwstałego Chrystusa!

Jakże nie radować się z objawienia mocy samego Boga w zwycięstwie nad grzechem, triumfu dobra nad złem? Oto jest Dzień, który Pan uczynił. Dzień nadziei dla wszystkich. Wokół Zmartwychwstałego skupiają się i łączą wszystkie ludzkie cierpienia, rozczarowanie, krzyże, naruszona godność ludzka, nieuszanowane życie. Zmartwychwstały idzie wszędzie tam, gdzie oczekują Go ludzie, gdzie jest smutek i trwoga. Idzie, aby światłem opromienić wszystko to, co podlega ciemności grzechu i śmierci. Jezus, podobnie jak do uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, mówi dziś do nas: Pokój wam! Te pierwsze słowa paschalnego orędzia są wielkim dobrem, którego świat dać nie może. Pokój jest bowiem ściśle związany z przyjściem i misją Jezusa. Jego obecność jest konieczna, aby ludzie, rodziny, narody mogły cieszyć się pokojem, gdyż kamieniem węgielnym pokoju i całego naszego budowania jest właśnie On. Ten kamień, odrzucony przez budujących, który Bóg opromienił światłem zmartwychwstania, złożony został w samym fundamencie naszej wiary, nadziei i miłości. On jest pierwszą racją naszego powołania i misji, którą każdy z nas indywidualnie otrzymuje. Dlatego pragniemy dziś na nowo odkryć i docenić naszą przynależność do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, aby móc powiedzieć tak jak św. Małgorzata Maria Alacoque: „Chciałabym się rozpłynąć w dziękczynieniu i wdzięczności względem Bożego Serca za wielkie łaski, jakich nam udziela, że chce w swojej dobroci posługiwać się nami. Pozwala nam przyczyniać się do tego, żeby Jego Serce było kochane, znane i czczone. Przywiązuje też nieskończone dobrodziejstwa dla tych wszystkich, którzy to czynić będą”.

Życzymy Wam, ukochani Bracia i Siostry, aby Wasze serca zostały przeniknięte radością zmartwychwstania, a w umysłach zagościły myśli pokoju. Wielkanoc niesie ze sobą orędzie życia i nadziei. Człowiek nie może nigdy utracić nadziei w zwycięstwo dobra. Niech zatem te święta staną się dla Was początkiem nowej nadziei.

Do życzeń dołączamy dar świątecznej Ofiary Eucharystycznej, która będzie sprawowana w naszym kościele 16 kwietnia o godz. 17:00 w intencji wszystkich naszych dobrodziejów z Polski i zagranicy oraz ich rodzin.

Oddani w zmartwychwstałym Panu

Siostry Wizytki

Ks. Józef Gaweł SCJ, dyrektor Arcybractwa

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij