PIUS IX JEDNYM Z NAS

Portret papieża Piusa IX

„Był otoczony miłością wielu, ale także nienawidzony i oczerniany” – tak o Piusie IX mówił Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej. Pontyfikat tego papieża, najdłuższy w dziejach Kościoła, bo trwający aż 31 lat, przypadł na niezwykle burzliwy czas zawirowań politycznych, erupcji nowych ideologii i rozwoju nauki. Mimo to Pius IX dał świadectwo niezłomnego zawierzenia Opatrzności Bożej oraz heroicznej wierności i męstwa, broniąc wiary przed błędami i przyczyniając się do pogłębienia kultu maryjnego. Wspierał też Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, której członkiem został w 1872 r. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 7 lutego.

Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792 r. w Senigalii, we włoskim regionie Marche. Święcenia kapłańskie przyjął w 1819 r., a osiem lat później, w wieku zaledwie 35 lat, został biskupem – najpierw w Spoleto, a potem w Imoli. W 1840 r. został wyniesiony do godności kardynalskiej, a sześć lat później wybrano go na pasterza Kościoła powszechnego. Przyjął imię Piusa IX przez pamięć i szacunek dla Piusa VII. Do jego największych dokonań należy ogłoszenie w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a także przeprowadzenie soboru watykańskiego I, zwołanego w 1868 r., który uchwalił między innymi dogmat o nieomylności papieskiej.

Papież Pius IX był wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie w czasie jego pontyfikatu powstała Straż Honorowa, której 16 czerwca 1864 r. Ojciec Święty nadał wszystkie odpusty i inne łaski duchowe. Sam poprosił o przyjęcie go do wspólnoty 25 marca 1872 roku. Jednym z największych dokonań Piusa IX było oddanie świata katolickiego w opiekę Bożemu Sercu w święto Najświętszego Serca Jezusa 16 czerwca 1875 r. Ponadto w brewe z 13 czerwca 1876 r. przyznał 100 dni odpustu członkom Straży Honorowej, którzy odmówią Drogocenne ofiarowanie Najdroższej Krwi i Wody, jakie wypłynęły z rany zadanej Boskiemu Sercu na drzewie krzyża. Sam papież mawiał, że jego najpiękniejszym i najchwalebniejszym tytułem jest „pierwszy członek Straży Honorowej”.

Pius IX zmarł 7 lutego 1878 r. Jego proces beatyfikacyjny został wszczęty już na początku XX w. przez Piusa X. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 3 września 2000 r.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij