PATRZ W SERCE I MIEJ SERCE

Członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z archidiecezji przemyskiej serdecznie zapraszają wszystkich czcicieli Bożego Serca do włączenia się w nowennę organizowaną przez archidiecezję przemyską:

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 11 czerwca 2021 r. w Krakowie w bazylice oo. jezuitów Episkopat Polski na czele z ks. abpem Stanisławem Gądeckim w 100-lecie poświęcenia tejże bazyliki i w 100-lecie oddania Ojczyzny Sercu Jezusa, jakie miało miejsce na Małym Rynku w Krakowie w 1921 r., kolejny raz zawierzy Bożemu Sercu całą naszą Ojczyznę.

Jako diecezja przemyska, którą kierował przez wiele lat wielki Czciciel Najświętszego Serca Jezusowego św. ks. bp Józef Sebastian Pelczar, chcemy duchowo włączyć się w to wielkie wydarzenie, podejmując dziewięciodniową nowennę.

Hasłem przewodnim, które nam będzie towarzyszyć przez te wszystkie dni nowenny, będzie: Odnowić pamięć o Bożej miłości i miłosierdziu.

Źródłem miłości i miłosierdzia jest otwarte Serce Jezusa. Nigdy o tym nie możemy zapomnieć. Wydaje się jednak, że obecne czasy i kontekst, w jakim znalazła się nasza Ojczyzna i świat z powodu pandemii, ujawniły i pokazały w wyraźny sposób to, co powinno być istotą naszych duchowych wysiłków płynących z wiary i naszej miłości ku Sercu Bożemu.

Otóż po pierwsze nowenna nasza będzie miała charakter dziękczynny, gdyż trzeba nam okazać wdzięczność za św. bpa Pelczara, za ukształtowanie naszej diecezji w duchu pobożności ukierunkowanej na Najświętsze Serce Jezusa, za tak liczne wspólnoty pielęgnujące nabożeństwo do NSPJ, za tych wszystkich, którym wciąż drogie i bliskie są: Godzina Święta i pierwszy piątek miesiąca. Dziękujmy za ten bezmiar dobra, jakie rozlewa się wciąż w naszych sercach poprzez kult i pobożność skierowaną do Serca Bożego!

Drugim elementem nowenny będzie wynagrodzenie. Widzimy bowiem, jak liczne są dziś nowe zagrożenia duchowe wynikające z obecnie wciąż trwającej pandemii. Widzimy, jak obnażyła ona słabość naszej wiary, małość naszej nadziei. Widzimy, jak trudno nam w tych czasach praktykować miłość Boga i bliźniego! Wielu od Boga odchodzi, wielu lekceważy sobie udział w niedzielnej Mszy św., praktykowanie codziennej modlitwy. Nawet panująca pandemia nie skłania serc ludzkich do szukania bliskości Boga.

Jakże aktualne jest wołanie Pana Jezusa do tych, którzy w swej gorliwości i pobożności będą miłością wynagradzać za siebie i za innych.

Tak przygotowani poprzez dziękczynienie i wynagrodzenie na końcu naszej nowenny oddamy się Najświętszemu Sercu Jezusa.

Nowenna, jak wyżej powiedziano, będzie miała charakter dziękczynny, wynagradzający oraz charakter ufnej prośby złożonej w Bożym Sercu o przyjęcie Jezusa do naszego życia jako jedynego Pana i Króla.

Miłość i miłosierdzie Jezusa przynaglają nas, abyśmy żyjąc zakorzenieni w Sercu Bożym, będąc w Jego szkole, pamiętali o Jego słowach: «Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych». Propozycja dziewięciodniowej nowenny, rekolekcji o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, konferencji i adoracji, czytanek czerwcowych, jest podjęciem pragnienia Jezusa z krzyża! «Potem Jezus, wiedząc, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, rzekł: Pragnę» (J 19,28).

Centralna nowenna naszej diecezji przy całodobowo wystawionym Najświętszym Sakramencie będzie miała miejsce w kościele św. Mikołaja i Stanisława Biskupa w Jarosławskim Opactwie w dniach od 2 do 10 czerwca 2021 r.

Nowenna będzie transmitowana we wszystkie dni za pośrednictwem archidiecezjalnego Radia Fara oraz za pomocą kamer, aby dać możliwość duchowego przeżycia ogółowi wiernych w diecezji i poza naszą diecezją. Jubileusz 100-lecia konsekracji bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i poświęcenia naszej Ojczyzny jest bowiem wydarzeniem historycznym i ma też wydźwięk wdzięczności za odzyskaną niepodległość.

W pragnieniu Jezusa z krzyża odnajdujemy zaproszenie do spojrzenia na Jego przebite Serce, które otwarte włócznią żołnierza, nigdy się odtąd nie zamknęło na człowieka. W czasach, w których cierpimy coraz częściej na chorobę niepamięci o Bożej miłości i miłosierdziu, pragniemy w Sercu Jezusa na nowo złożyć wszelką nadzieję. W Sercu Bożym, otwartym włócznią żołnierza dla naszego zbawienia, odnajdujemy wciąż na nowo zaproszenie, byśmy się spotkali z miłością i miłosierdziem Pana Boga.

Czy mogę pozostać obojętny na Jego pragnienie z krzyża? Co zrobię, by odpowiedzieć na Jego miłość i miłosierdzie?

Dołóżmy wszelkich starań, aby poprzez nabożeństwa czerwcowe, nowennę i adorację oraz rekolekcje duchowo przygotować się do ufnego i świadomego ponowienia aktu oddania naszej ojczyzny, rodzin i nas samych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”.

Szczegółowy plan nowenny można znaleźć tutaj.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej nowennie.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij